Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Magiczne ropuchy" i "brzuszne węże" - motyw medyczny w przedstawieniach wotywnych Jowita Jagla s. 7-28
Występowanie epidemii ospy prawdziwej na świecie od czasów starożytnych po współczesne Barbara Różańska-Gambal s. 31-59
Opieka położnicza w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Elżbieta Więckowska s. 61-69
Porady zdrowotne dla kobiet w czasopiśmie "Moja Przyjaciółka" z lat 1934-1939 Ewa Szmaj s. 73-107
Świadome macierzyństwo w praktyce : kliniki kontroli urodzeń w Stanach Zjednoczonych w dwudziestoleciu międzywojennym Sylwia Kuźma-Markowska s. 109-135
Kobiety-lekarki w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim w latach 1875-1939 : (1875-1905 - część pierwsza) Hanna Bojczuk s. 139-157
Czasopismo "Farmacja Polska" jako źródło do historii zawodu farmacji Joanna Warmuzińska-Wnuk s. 159-166
"Nieludzka medycyna - lekarze w służbie nazizmu", Stanisław Sterkowicz, Warszawa 2007 : [recenzja] Magdalena Paciorek Stanisław Sterkowicz (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Między literaturą a medycyną. Cz. 2, Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych", red. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Lublin 2007 : [recenzja] Jerzy Janiuk Grzegorz Wallner (aut. dzieła rec.) Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Lekarze i stomatolodzy w Saksonii 1933-1945 : dokumentacja o prześladowaniach, przepędzeniu i mordach", Caris-Petra Heidel, Berlin 2005 : [recenzja] Magdalena Schymanietz Caris-Petra Heidel (aut. dzieła rec.) s. 176-177
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku pt. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 15.09.2008 r. Małgorzata Marcysiak s. 181-184
Sprawozdanie z otwarcia wystawy :Historia leczenia astmy. Wystawa zapierająca dech w piersiach" zaprezentowanej w dniu 29 października 2008 r. w Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej w Warszawie Joanna Warmuzińska-Wnuk s. 185-187
Problemy zwalczania palenia tytoniu w Polsce: sprawozdanie z dziesięciu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych im. Prof. Franciszka Venuleta (lata 1998-2007) Janina Fetlińska s. 188-197