Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1993, Tom 32, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunek władz Królestwa Polskiego do "Kuriera Warszawskiego" w latach 1821-1868 Zbigniew Anculewicz s. 5-14
Pozycja redaktora odpowiedzialnego w Królestwie Polskim w końcu XIX w. Henryk Bałabiuch s. 15-28
"Wielkopolanina" i "Wiarusa" utarczki z "Przyjacielem Chłopów" Grażyna Gzella s. 29-39
"Grzmot" i "Antysemita" : czasopisma antyżydowskie w Krakowie w latach 1896-1898 Michał Śliwa s. 41-52
Polska prasa zakładowa : (funkcje, charakterystyka, klasyfikacja i periodyzacja) Marian Banaszek s. 53-68
"Prawo Rolnika" : jego wydawcy i czytelnicy w drugiej połowie lat dwudziestych Barbara Okoniewska s. 69-79
"Głos Zagłębia" : prowincjonalny tygodnik Polskiej Partii Socjalistycznej (1924-1930) Tomasz Mielczarek s. 81-85
Gadzinowy miesięcznik beletrystyczny "Co miesiąc powieść" (1940-1944) Krzysztof Woźniakowski s. 87-99
Z dziejów prasy polskiej w Wilnie w 1905 roku : podanie Czesława Jankowskiego z dnia 21 V (3 VI) 1905 r. do Głównego Urzędu do Spraw Prasy przedstawiające program zamierzonego wydawnictwa polskiej gazety "Dzień" Czesław K. Jankowski Roman Jurkowski s. 101-104
Sport na antenie Polskiego Radia w okresie powojennym (1945-1981) Bogdan Tuszyński s. 105-120
"Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938", Stanisław Zahradnik, Opole 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Stanisław Zahradnik (aut. dzieła rec.) s. 121
"Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich 1772-1900", Jan Bujak, Kraków 1989 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Jan Bujak (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Bibligrafia ukraińskoj presy w Polszczi (1918-39) i Zachidnio-Ukrainśkij Narodnij Respublici (1918-19)", ukław Jewhen Misiło, Edmonton 1991 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jewhen Misiło (aut. dzieła rec.) s. 122
"Materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa" t. 16-17, pod red. Aliny Słomkowskiej, Warszawa 1991-1992 : [recenzja] Marek Ciecierski Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 124-125
Sympozjum na temat prasy lokalnej Dorota Gdańska s. 127-128
Sympozjum : transformacja prasy polskiej (1989-1992) Dorota Gdańska s. 128-130