Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
2008, Tom 99, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pompeje walczące. Udział Pompejów w wojnie sprzymierzeńczej i jego konsekwencje Małgorzata Czlonkowska-Naumiuk s. 349-375
Superbus tyrannus Vortigernus. Szkic do portretu piątowiecznego władcy Brytów (Gildas, Beda, Nenniusz) Paweł Derecki s. 377-398
Gall jako historyk poważny, czyli dlaczego dzieje i Bolesława Chrobrego, i Boleslawa Krzywoustego są prawdziwe i niegroteskowe Jacek Banaszkiewicz s. 399-410
Pro remedio animae. Fundacje mszalne Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku Karolina Stojek-Sawicka s. 411-427
Fatalna siła wrogości. Mit obcości i barbarzyństwa Rosji i Rosjan w polskim piśmiennictwie historycznym dotyczącym powstania styczniowego w latach 1863-1918 Wojciech Dutka s. 429-450
W stepie szerokim - tam, gdzie zaginął rozsądek - w odpowiedzi na Dariusza Kołodziejczyka - „Jak Kozacy państwo budowali, a Lachy historię im pisali" Maciej Franz s. 451-460
W odpowiedzi Maciejowi Franzowi Dariusz Kołodziejczyk s. 461-462
Konstruowanie przeszłości: percepcja najnowszej historii Polski w podręcznikach amerykańskich Anna Peck s. 463-476
Pogromy w latach rewolucji i wojny : (Kniga pogromow. Pogromy na Ukrainie, w Biełorussii i jewropiejskoj czasti Rossii w pieriod Grażdanskoj wojny 1918-1922 gg. Sbornik dokumientow, red. Ł. B. Milakowa, dokumenty zebrali I. A. Zjuzina, Ł. B. Milakowa, (Ukraina, jewropiejskaja czast Rossii), Je. S. Rozenbłat, I. E. Jelenskaja (Biełorussija), współpraca Sierieda W. T. Rosspen, Moskwa 2007, s. XXXVI, 994, 1 nlb) Jerzy Tomaszewski Ł. B. Milakow (aut. dzieła rec.) s. 477-481
"The Antichrist Girolamo of Ferrara, Greatest of all Hypocrites. A Manuscript of Marsilio Ficino's Apologia contra Savonarolam from the Collections at Bridwell Library", wyd. Volkhard Wels, Dallas 2006 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Volkhard Wels (aut. dzieła rec.) s. 481-482
"Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia", Igor Kąkolewski, Warszawa 2007 : [recenzja] Maria Bogucka Igor Kąkolewski (aut. dzieła rec.) s. 483-485
"Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku", pod red. Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ewa Dubas-Urwanowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Urwanowicz (aut. dzieła rec.) s. 486-488
"Bravo Murillo. Politica de orden en la Espańa liberal", Juan Pro Ruiz, Madrid 2006 : [recenzja] Barbara Obtułowicz Juan Pro Pro Ruiz (aut. dzieła rec.) s. 489-493
"Muž, klery tu chybi (Česky novinař Jiři Lederer 1922-1983)", Jarmila Cysařova, Praha 2006 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jarmila Cysařova (aut. dzieła rec.) s. 493-495
"Grecy i ich bogowie”, Louiose Bruit Zaidman, przełożyła Beata Spieralska, Warszawa 2008 : [recenzja] Rafał Matuszewski Beata Spieralska (aut. dzieła rec.) Louiose Bruit Zaidman (aut. dzieła rec.) s. 495-497
"Annus Albaruthenicus 2007. Hod Biełaruski 2007, t. VIII", red. Sakrat Janowicz, Krynki 2007 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Sakrat Janowicz (aut. dzieła rec.) s. 497-498
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Towarzystwa Milośników Historii (Warszawa, 10 czerwca 2008). s. 499-502
Wielce Szanowny Panie Redaktorze Teresa Chynczewska-Hennel s. 503