Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
1952, Tom 43, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarczo-społeczne przesłanki ukształtowania się pierwszej partii polskiej klasy robotniczej : w 70-lecie powstania partii "Proletariat" Żanna Kormanowa s. 411-434, 627-628
Polacy w Rewolucji Październikowej : w XXXV rocznicę Rewolucji Październikowej Walentyna Najdus s. 435-472, 628-630
Osadnictwo słowiańskie i niewolnicy słowiańscy w krajach muzułmańskich według średniowiecznych pisarzy arabskich Tadeusz Lewicki s. 473-491, 630-631
Ewolucja poglądów gospodarczych cystersów do połowy XIII wieku w świetle uchwał kapituły generalnej Tadeusz Manteuffel s. 492-505, 631-632
Odziaływanie przemysłu Zagłębia Staropolskiego na stosunki wiejskie w XVIII wieku Jan Pazdur s. 506-517, 632-633
Fachowcy cudzoziemscy w manufakturach magnackich XVIII wieku : manufaktura urzecka Radziwiłłów Zofia Kamieńska s. 518-535, 633-635
Propaganda konserwatywna w walce z reformą w początkach panowania Stanisława Augusta Jerzy Michalski s. 536-562, 635-636
Najstarszy zabytek historiografii polskiej : zaginiony żywot św. Wojciecha Marian Plezia s. 563-570, 636
"Principat Awgusta : proischożdienije i socjalnaja suszcznost'",N. A. Maszkin, Moskwa-Leningrad 1949 : [recenzja] Maria Jaczynowska N. A. Maszkin (aut. dzieła rec.) s. 571-578
"Poglądy nobilitas okresu nerona i ich podłoże gospodarczo-społeczne", Iza Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1952 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 578-581
"Romanska Praha", Jiři Čarek, Praha 1947 : [recenzja] A. Samsonowiczowa Jiři Čarek (aut. dzieła rec.) s. 581-584
"Chronica Petri Comitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri", wyd., wstępem i komentarzem opatrzył Marian Plezia, "Pomniki dziejowe Polski", Seria II, t. III, Kraków 1951 : [recenzja] Brygida Kürbisówna Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 584-595
"Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV w.", Janina Nowakowa, Wrocław 1951 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Janina Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 595-598
"Prispevok k dejinám banského prava a banictva na Slovensku", Peter Ratkoš, Bratislava 1951 : [recenzja] Benedykt Zientara Peter Ratkoš (aut. dzieła rec.) s. 598-601
"Oczerki iz socialno-ekonomiczeskoj istorii russkogo goroda : Tichwinskij posad w 16-18 w.", K. N. Serbina, Moskwa-Leningrad 1951 : [recenzja] Benedykt Zientara K. N. Serbina (aut. dzieła rec.) s. 602-606
"Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku", Bogdan Baranowski, Łódź 1950 : [recenzja] Jan Reychman Bogdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 606-613
"Przemiany społeczne i gospodarcze w Królestwie Polskim (1815-1830)", Stefan Kieniewicz, Warszawa 1951 : [recenzja] Tadeusz Łepkowski Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 613-619
"Wosstanije 14 diekabrja 1825 g.", M. W. Nieczkina, Moskwa 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz M .W. Nieczkina (aut. dzieła rec.) s. 619-621
Odpowiedź recenzentom "Wojny francusko-neapolitańskiej 1798-9 r. i udziału w niej Legionów Polskich" Kraków 1947-8 Jan Lubicz-Pachoński s. 622-626