Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1959, Tom 50, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojna z Tatarami w roku 1241 Gerard Labuda s. 189-224, 417-418
Kasper Kasprzycki, nieznany bohater z czasów "Potopu" Tadeusz Nowak s. 225-247, 418-419
Metrologia historyczna : uwagi o jej zadaniach badawczych Witold Kula s. 248-272, 420-421
Ruch chłopski podczas powstania styczniowego Zbigniew Stankiewicz s. 273-296, 421-423
Z zagadnień handlu wiślanego Warszawy w XVI wieku Tadeusz Chudoba s. 297-321
Nowe materiały do ruchu ludowego w Wielkopolsce w 1651 roku Józef Kazimierski s. 322-337
O nowym zarysie najstarszej historii chłopów polskich Danuta Poppe Ł. W. Razumowskaja (aut. dzieła rec.) s. 338-349
Czy istniał średniowieczny patrycjat miejski? Tadeusz Rosłanowski s. 350-363
"Wozniknowienije zawisimogo kriest'janstwa w zapadnoj Ewropie VI-VIII ww.", A. I. Nieusychin, Moskwa 1956 : [recenzja] Karol Modzelewski A. I. Nieusychin (aut. dzieła rec.) s. 364-370
"Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej : o tworzeniu się krajobrazu osadniczego ziem polskich i rozplanowaniu wsi", Józef Burszta, Wrocław 1958 : [recenzja] Wincenty Styś Józef Burszta (aut. dzieła rec.) s. 370-374
"Die Zunft und die Nichtdeutsche im Osten, insbesondere in der Mark Brandenburg", Dora Grete Hopp, Marburg/Lahn 1954 : [recenzja] Benedykt Zientara Dora Grete Hopp (aut. dzieła rec.) s. 374-379
"Právni život v husitské Kutné Hoře", J. Kejř, Praha 1958 : [recenzja] Danuta Molenda J. Kejř (aut. dzieła rec.) s. 380-383
"La Révolution Française et l'Empire Napoléonien", André Fugier, Paris 1954 : [recenzja] Juliusz Willaume André Fugier (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Lietuvos valstiečiai XIX amžiuje", praca zbiorowa pod red. J. Żiugżdy, Vilnius 1957 : [recenzja] Roman Gawiński J. Żiugżda (aut. dzieła rec.) s. 386-391
"Magyar-délszláv megbékélési törekvések 1848-49-ben", Endre Kovács, Budapeszt 1958 : [recenzja] Wacław Felczak Endre Kovács (aut. dzieła rec.) s. 391-396
"Szymon Askenazy i jego szkoła", Józef Dutkiewicz, Warszawa 1958 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Józef Dutkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 396-400
"Polen und Europa : studien zur polnischer Aussenpolitik 1931-1939", Hans Roos, Tübingen 1957 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Hans Roos (aut. dzieła rec.) s. 401-404
"Sprawa polska podczas II wojny światowej w świetle pamiętników", oprac. Stanisław Zabiełło, Warszawa 1958 : [recenzja] Henryk Batowski Stanisław Zabiełło (aut. dzieła rec.) s. 404-407
Kronika. s. 408-416
[Tegoroczny, siódmy z kolei tydzień studiów nad wczesnym średniowieczem...] Aleksander Gieysztor s. 408-410