Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1968, Tom 59, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konflikty narodowościowe na pograniczu niemiecko-słowiańskim w XIII-XIV w. i ich zasięg społeczny Benedykt Zientara s. 197-213
Narodziny zgromadzeń stanowych Stanisław Russocki s. 214-226
Ekspansja portugalska w Afryce a ekonomika Europy na przełomie XV i XVI wieku Marian Małowist s. 227-244
Handel bałtycki a bilans handlowy Polski w pierwszej połowie XVII wieku Maria Bogucka s. 245-252
Gospodarka Polski na tle gospodarki światowej 1913-1938 : (uwagi ogólne) Zbigniew Landau s. 253-271
Materiały do stosunków habsbursko-mazowieckich na przełomie XV-XVI w. w archiwach austriackich Marian Biskup s. 272-279
Trzy nieznane relacje o wyprawie arcyksięcia Maksymiliana na Kraków w 1587 roku Tadeusz Wasilewski s. 280-286
Joachim Lelewel o początkach cenzury w Królestwie Polskim Jerzy Zdrada s. 287-293
Czy "prawidłowa analiza rynku zbożowego w Małopolsce w drugiej połowie XVIII wieku"? : (odpowiedź na uwagi dyskusyjne Stanisława Mielczarskiego) Irena Rychlikowa s. 294-306
O handlu zewnętrznym Królestwa Polskiego : (w związku z książką Andrzeja Jezierskiego, Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815-1914, Warszawa1967) Juliusz Łukasiewicz s. 307-316
"Der konstantinische Patriziat", Wilhelm Heil, Basel-Stuttgart 1966 : [recenzja] Gerard Labuda Wilhelm Heil (aut. dzieła rec.) s. 317-318
"S mečem i štitem : české raně feudálni vojenstvi", Pavel Choc, Praha 1967 : [recenzja] Andrzej Feliks Grabski Pavel Choc (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Assamblies and representation in Languedoc in the thirteenth century", Thomas N. Bisson, Princeton University Press, 1964 : [recenzja] Stanisław Russocki Thomas N. Bisson (aut. dzieła rec.) s. 320-323
"Rasprostranienie Isłama w Zapadnoj Afrikie (XI-XVI ww.)", E. A. Tarwierdowa, Moskwa 1967 : [recenzja] Barbara Stępniewska E. A. Tarwierdowa (aut. dzieła rec.) s. 323-326
"Kapitał mieszczański Nowego Sącza na przełomie XVI-XVII wieku : wpływ na ekonomikę miasta i zaplecza", Anna Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1967 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Anna Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 326-328
"Misja Polska w Londynie w latach 1769-1795", Zofia Libiszowska, Łódź 1966 : [recenzja] Andrzej Zahorski Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 328-330
"Das Reformministerium Stein : Akten zur Verfassungs und Verwaltungsgeschichte aus den Jahren 1807 Emanuel Halicz Heinrich Scheel (aut. dzieła rec.) Doris Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Grosse Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik im Mitteleuropa", Hans Rosenberg, Berlin 1967 : [recenzja] Adam Galos Hans Rosenberg (aut. dzieła rec.) s. 332-335
"Die Flucht : Ostpreussen 1944/45", Edgar Günther Lass, Bad Nauheim 1964 : [recenzja] Marek Sokołowski Edgar Günther Lass (aut. dzieła rec.) s. 335-338
"Der Faschismus in seiner Epoche : Die Action Française. Der italienische Faschismus. Der Nationalsozialismus", Ernst Nolte, München 1963 : [recenzja] Jerzy Holzer Ernst Nolte (aut. dzieła rec.) s. 338-344