Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Przegląd Historyczny
1912, Tom 14, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka Henryka Brodatego i jego syna w latach 1232-1241 Marian Łodyński s. 141-163
Zapis Kazimierza Wielkiego dla Kazimierza Bogusławowica Stanisław Kętrzyński s. 164-194
Publicyści anonimowi z końca wieku XVIII Władysław Smoleński s. 195-214
Napoleon i Polska, 1808 : Konwencya Bajońska : (dokończenie) Marceli Handelsman s. 215-236
Legion jenerała Józefa Bema w walce o sukcesyę portugalską Józef Frejlich s. 237-259
Z notatnika pamiętniczego Juljana Bartoszewicza rok 1843 : (fragmenty opatrzone wstępem i przypiskiem Kazimierza Bartoszewicza) Julian Bartoszewicz s. 260-272