Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 54
Przegląd Historyczny
1985, Tom 76, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontakty wileńskiego środowiska uniwersyteckiego z Anglią w okresie kuratorii ks. Adama J. Czartoryskiego w latach 1803-1823 : (zarys problemu) Jacek Arkadiusz Goclon s. 657-677
Policje tajne w Królestwie Kongresowym Małgorzata Karpińska s. 679-709
System zarządzania Królestwem Polskim w latach trzydziestych-pięćdziesiątych XIX wieku I. Gorizontow s. 711-731
Misja Ludwika Zwierkowskiego-Lenoira w Belgradzie 1842-1843 Antoni Cetnarowicz s. 733-758
Henryk Kamieński - autor "Rosji i Europy. Polski" Andrzej Nowak s. 759-781
Terytoria oświęcimsko-zatorskie w Związku Niemieckim : zarys prawno-historyczny Andrzej Nowakowski s. 783-793
Dokument z 1934 r. o zasadach polskiej polityki w Europie środkowej i na Bałkanach Jerzy Tomaszewski s. 795-818
"Pozory świata wielkiego bardzo powabne" : (na marginesie książki Elżbiety Koweckiej, W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Warszawa 1984) Irena Rychlikowa Elżbieta Kowecka (aut. dzieła rec.) s. 819-835
Ze studiów nad historią przestępczości w Polsce XIX wieku : (w związku z pracą Elżbiety Kaczyńskiej, Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 1815-1914, Warszawa 1982) Władysław Sobociński Elżbieta Kaczyńska (aut. dzieła rec.) s. 837-854
Na marginesie wspomnień Mikołaja Orechwy : (w związku z książką N. S. Orechwo, Dieła i ludi KPZB. Wspomnienia, Mińsk 1983) Aleksandra Bergman Nikołaj S. Orechowo (aut. dzieła rec.) s. 855-859
"Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek)", Władysław Łosiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz Władysław Łosiński (aut. dzieła rec.) s. 861-868
"Dzieje Wołomina i okolic", pod red. Leszka Podhorodeckiego, Warszawa 1984 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Leszek Podhorodecki (aut. dzieła rec.) s. 868-872
"Célé Dé. Spiritual reform in Ireland 750-900", Peter O'Dwyer, Dublin 1981 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Peter O'Dwyer (aut. dzieła rec.) s. 873-874
"Historyzm i kult przeszłości w szuce pomorskiej XVI-XVIII wieku", Zygmunt Kruszelnicki, Warszawa [etc.] 1984 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Kruszelnicki (aut. dzieła rec.) s. 875-878
"Życie codzienne w Warszawie za Wazów", Jerzy Lileyko, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Karpiński Jerzy Lileyko (aut. dzieła rec.) s. 879-886
"Kirche und Visitation. Beiträge zur Erforschung des frühneuzeitlichen Visitationswesens in Europa", hrsg. von Ernst Walter Zeeden und Peter Thaddäus Lang, Stuttgart 1984 : [recenzja] Eugeniusz Wiśniowski Peter Thaddäus Lang (aut. dzieła rec.) Ernst Walter Zeeden (aut. dzieła rec.) s. 886-889
"Die Teilungen Polens 1772, 1793, 1795", Michael G. Müller, München 1984 : [recenzja] Jerzy Michalski Michael G. Müller (aut. dzieła rec.) s. 890-892
"Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 892-898
"Lives of their own: Blacks, Italians, and Poles in Pittsburgh 1900-1960", John Bodnar, Roger Simon, Michael P. Weber, Urbana 1982 : [recenzja] Krzysztof Groniowski John Bodnar (aut. dzieła rec.) Roger Simon (aut. dzieła rec.) Michael P. Weber (aut. dzieła rec.) s. 898-901
"Thomas G. Masaryk's realism. Origins of Czech political concept", Eva Schmidt-Hartmann, München 1984 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Eva Schmidt-Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 901-902
"Niemcy wobec sprawy polskiej. Październik 1918-czerwiec 1919", Przemysław Hauser, Poznań 1984 : [recenzja] Piotr Wróbel Przemysław Hauser (aut. dzieła rec.) s. 902-905
"Kolektivná bezpečnost alebo neutralita (Balkanské štáty a vytváranie záruk bezpečnosti v 30. rokach)", Valerián Bystrický, Bratislava 1981 : [recenzja] Zdeněk Sládek Valerián Bystrický (aut. dzieła rec.) s. 905-907
"Martyrologium czyli wspomnienia świętych przypadające na poszczególne dni roku", Henryk Fross SI, Warszawa 1984 : [recenzja] Barłomiej Kaczorowski Henryk Fross (aut. dzieła rec.) s. 909-910
"Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego", Michał Kondratiuk, Wrocław [etc.] 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Michał Kondratiuk (aut. dzieła rec.) s. 909
"Święci na każdy dzień", Wincenty Zaleski SDB, Łódź 1984 : [recenzja] Barłomiej Kaczorowski Wincenty Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 910-911
"Libanios", hrsg. von G. Fatouros und T. Krischer, Darmstadt 1983 : [recenzja] Ewa Wipszycka G. Fatouros (aut. dzieła rec.) T. Krischer (aut. dzieła rec.) s. 911-913
"Freudalismus. Entstehung und Wesen", hrsg. von Eckhard Müller-Mertens, Berlin 1985 : [recenzja] Marian Dygo Eckhard Müller-Mertens (aut. dzieła rec.) s. 913
"Wallfahrt kennt keine Grenzen, Katalog der Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum München 1984", München [1984] : [recenzja] Rafał Karpiński Lenz Kriss-Rettenbek (aut. dzieła rec.) Gerda Möhler (aut. dzieła rec.) s. 914-915
"Polskie powieściowe serie zeszytowe. Materiały bibliograficzne", Janusz Dunin, Zdzisław Knorowski, Łódź 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) Zdzisław Knorowski (aut. dzieła rec.) s. 915
"Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324-1453)", Johannes Karayannopulos, Günter Weiss, Wiesbaden 1982 : [recenzja] Hieronim Grala Johannes Karayannopulos (aut. dzieła rec.) Günter Weiss (aut. dzieła rec.) s. 916
"Dès Goths à la nation gothique. Les origines de l'idée de nation en occident du V-e au VII-e s.", Suzanne Teillet, Paris 1984 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Suzanne Teillet (aut. dzieła rec.) s. 917
"The origin of Rus, t. I: Old scandinavian sources other than the sagas", Omeljan Pritsak, Cambridge 1981 : [recenzja] Hieronim Grala Omeljan Pritsak (aut. dzieła rec.) s. 917-918
"The Lithuanian Metrica in Moscow and Warsaw: Reconstructing the archives of the grand duchy of Lithuania. Including an annotated edition of the 1887 inventory compiled by Stanisław Ptaszycki", Particia Kennedy Grimsted with the collaboration of Irena Sułkowska-Kurasiowa, Cambridge, Mass. 1984 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Particia Kennedy Grimsted (aut. dzieła rec.) Irena Sułkowska-Kurasiowa (aut. dzieła rec.) s. 918-919
"Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543", Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Wrocław [etc.] 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 919-920
"Codex Mednicensis seu Samogitiae Dioecesis pars. I: (1416 II 13 - 1609 IV 2)", colle. Paulus Jatulis, Roma 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Paulus Jatulis (aut. dzieła rec.) s. 920-921
"Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, tom VII: Zawiera dokumenty nr 401-733 z lat 1401-1415", wyd. i oprac. Antoni Gąsiorowski i Ryszrd Walczak, komentarzem opatrzył Antoni Gąsiorowski, Warszawa-Poznań 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Walczak (aut. dzieła rec.) s. 921-922
"Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku", Adam S. Labuda, Poznań 1984 : [recenzja] Marian Dygo Adam S. Labuda (aut. dzieła rec.) s. 922-923
"Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego", Włodzimierz Dworzaczek, Warszawa 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Włodzimierz Dworzaczek (aut. dzieła rec.) s. 923-924
"Aristocrats and servitors. The boyar elite in Russia 1613-1689", Robert O. Crummey, Princeton 1983 : [recenzja] Hieronim Grala Robert O. Crummey (aut. dzieła rec.) s. 924-925
"Wielka legacja Wojciecha Miastowskiego do Turcji w 1640 r.", oprac. Adam Przyboś, Warszawa-Kraków 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 925
"Maria Kazimiera d'Arquien Sobieska królowa Polski 1641-1716", Michał Komaszyński, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Stefan Ciara Michał Komaszyński (aut. dzieła rec.) s. 925-926
"Publicznyje cztienia a Pietrie Wielikom", S. M. Sołowiow, wyd. L. N. Puszkariew, pod red. W. I. Buganowa, Moskwa 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz W. I. Buganow (aut. dzieła rec.) S. M. Puszkariew (aut. dzieła rec.) S. M. Sołowiow, (aut. dzieła rec.) s. 927-928
"Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku", Jerzy Dygdała, Warszawa 1984 : [recenzja] Barłomiej Kaczorowski Jerzy Dygdała (aut. dzieła rec.) s. 928-929
"Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w.", pod red. Stefana Witkowskiego, Warszawa 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 929-930
"O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XIX w.)", Józef Chlebowczyk, Warszawa-Kraków 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Józef Chlebowczyk (aut. dzieła rec.) s. 930-931
"Poezja polska 1800-1830", Zdzisław Libera, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 931
"Ungarn in der Donaumonarchie. Probleme der bürgerlichen Umgestaltung eines Vielvölkerstaates", Péter Hanák, Wien [etc.] 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Péter Hanák (aut. dzieła rec.) s. 931-932
"Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. IV: Die Konfessionen", hrsg. von Adam Wandruschka und Peter Urbanitsch, Wien 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Peter Urbanitsch (aut. dzieła rec.) Adam Wandruschka (aut. dzieła rec.) s. 932-933
"Piękny wiek XIX", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 933-934
"Radości mało - goryczy dużo. Pamiętnik Pomorzanina z lat 1879-1920", ks. Józef Dembieński, oprac., przygotował do dr. i wstępem poprzedził Andrzej Bukowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Bukowski (aut. dzieła rec.) Józef Dembieński (aut. dzieła rec.) s. 934-935
"Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924", Heinrich August Winkler, Berlin-Bonn 1984 : [recenzja] Marek Andrzejewski Heinrich August Winkler (aut. dzieła rec.) s. 935-936
"Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949, t. 4-5", wyd. Christoph Weisz, Hans-Dieter Kreikamp, Bernd Steiger, München-Wien 1981-1983 : [recenzja] Piotr Wróbel Hans-Dieter Kreikamp (aut. dzieła rec.) Bernd Steiger (aut. dzieła rec.) Christoph Weisz (aut. dzieła rec.) s. 936
W odpowiedzi Zbigniewowi Landauowi i Jerzemu Tomaszewskiemu Wojciech Roszkowski s. 937
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego i Komisja Funduszu Naukowego im. prof. dr Stanisława Herbsta [...] s. 938