Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Przegląd Historyczny
1981, Tom 72, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Isonomia Włodzimierz Lengauer s. 609-635
Społeczny zasięg polskiej świadomości narodowej w późnym średniowieczu : analiza mechanizmów zjawiska Sławomir Gawlas s. 637-662
Żywność i handel francuski na Bałtyku w drugiej połowie XVI wieku M. L. Pelus s. 663-681
Teoria "King Cotton" a polityka zagraniczna Konfederacji w okresie amerykańskiej wojny domowej Krzysztof Michałek s. 683-697
Raporty Alberta Hoffmanna z podróży po Generalnej Guberni w 1942 roku : przyczynek do sporów kompetencyjnych w hitlerowskiej elicie władzy Eugeniusz C. Król s. 699-722
O działalności wydawniczej Żydów warszawskich w XIX i XX wieku : (na marginesie książki Mariana Fuksa, Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939, Warszawa 1979) Andrzej Notkowski M. Fuks (aut. dzieła rec.) s. 723-746
"Grundzüge der parthischen Geschichte", Klaus Schippmann, Darmstast 1980 : [recenzja] Józef Wolski Klaus Schippmann (aut. dzieła rec.) s. 747-749
"Studia nad Pindarem i archaiczną liryką grecką. W kręgu pojęć prawdy i fałszu", Anna M. Komornicka, Łódź 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Anna M. Komornicka (aut. dzieła rec.) s. 749-752
"The Cambridge history of Africa, t. 2", wyd. J. D. Fage, Cambrodge 1978 : [recenzja] Bronisław Nowak J. D. Fage (aut. dzieła rec.) s. 752-753
"Zjawiska przyrodnicze w relacjach dziejopisarzy polskiego średniowiecza", Małgorzata Hanna Malewicz, Wrocław 1980 : [recenzja] Jerzy Łojko Małgorzata Hanna Malewicz (aut. dzieła rec.) s. 754-755
"Household and lineage in renaissance Florence. The family life of the Capponi, Ginori and Rucellai", Francis Wiliam Kent, Princeton 1978 : [recenzja] Andrzej Karpiński Francis Wiliam Kent (aut. dzieła rec.) s. 755-759
"The making of the Habsburg monarchy 1550-1700", Robert John Weston Evans, Oxford 1979 : [recenzja] Antoni Mączak Robert John Weston Evans (aut. dzieła rec.) s. 760-761
"Dzieje Niemiec 1789-1871", Maria Wawrykowa, Warszawa 1980 : [recenzja] Adam Galos Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 761-767
"Generalicja powstania listopadowego", Marek Tarczyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Jacek Twardowski Marek Tarczyński (aut. dzieła rec.) s. 767-772
"Joseph Maria Baernreither (1845-1925). Der Werdegang eines altösterreichischen Ministers und Sozialpolitikers", Herald Bachmann, Neustadt a. d. Aisch 1978 : [recenzja] Julian Bugajski Herald Bachmann (aut. dzieła rec.) s. 773-774
"The first World Disarmement Conference 1932-1933 and why it failed", Philip Noel-Baker, Oxford [etc.] 1979 : [recenzja] Wojciech Materski Philip Noel-Baker (aut. dzieła rec.) s. 774-778
"The American non-policy towards Eastern Europe 1943-1947. Universalism in an area not of essential interest to the United States", Geir Lundestad, Tromso [etc.] 1978 : [recenzja] Lubomir Zyblikiewicz Geir Lundestad (aut. dzieła rec.) s. 778-781
"Iz drewniejszej istorii baltskich narodow po dannym archeologii i antropologii", red. R. Ja. Denisowa [et al.], Riga 1980 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz R. Ja. Denisowa (aut. dzieła rec.) s. 783
"Istoria Afriki. Chrestomatia", sostawitieli S. J. Berzina, L. E. Kubbel, Moskwa 1979 : [recenzja] Michał Tymowski S. J. Berzina (aut. dzieła rec.) L. E. Kubbel (aut. dzieła rec.) s. 784-785
"Deutschland und Österreich. Ein bilaterales Geschichtsbuch", hrsg. v. Robert A. Kann und Friedrich E. Prinz, Wien-München 1980 : [recenzja] Piotr Wróbel Robert A. Kann (aut. dzieła rec.) Friedrich E. Prinz (aut. dzieła rec.) s. 785
"Ewoljucija feodalisma w Rossii. Socialno-ekonomiczeskije problemy", W. I. Buganow, A. A. Preobrażenskij, Ju. A. Tichonow, Moskwa 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz W. I. Buganow (aut. dzieła rec.) A. A. Preobrażenskij (aut. dzieła rec.) Ju. A. Tichonow (aut. dzieła rec.) s. 786
"Broń strój rycerstwa polskiego w średniowieczu", Andrzej Nadolski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 786-787
"Warszawa, jej dzieje i kultura", red. Aleksander Gieysztor i Janusz Durko, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Karpiński Janusz Durko (aut. dzieła rec.) Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.) s. 787
"Analecta Cracoviensia", t. 9, 1979, Kraków 1981 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 787-788
"Zywapis Bielarusi XII-XVIII stahoddziau. Freska, abraz, partet", Minsk 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 788-789
"Über Bürger, Stadt und städtische Literatur im Spätmittelalter", hrsg. von Josef Fleckenstein und Karl Stackamnn, Göttingen 1980 : [recenzja] Marian Dygo Josef Fleckenstein (aut. dzieła rec.) Karl Stackamnn (aut. dzieła rec.) s. 789-790
"Siebenbuergische Staedte. Forschungen zur staedtebaulichen und architektonischen Entwicklung von Handwerksorten zwischen dem 12 und 16 Jahrhundert", Paul Niedermaier, Bukarest 1979 : [recenzja] Andrzej Żbikowski Paul Niedermaier (aut. dzieła rec.) s. 791-792
"Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski", Krystyna Kamińska, Warszawa [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Dygo Krystyna Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 792-793
"Novgorod, Untersuchungen zu einigen Fragen seiner Verfassungs- und Bevölkerungs - struktur", Jörg Leuschner, Berlin 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Jörg Leuschner (aut. dzieła rec.) s. 793
"History and underdevelompment. Essays on underdevelopment and European expansion in Asia and Africa", ed. by L. Blussé, H. L. Wesseling and G. D. Winius, Leyden 1980 : [recenzja] Jan Kieniewicz L. Blussé (aut. dzieła rec.) H. L. Wesseling (aut. dzieła rec.) G. D. Winius (aut. dzieła rec.) s. 794-795
"Pawi Tron. Dramat Indii Wielkich Mogołów", Waldemar Hansen, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Kieniewicz Waldemar Hansen (aut. dzieła rec.) s. 795-797
"Przygody wojenne 1655-1666", Hieronim Chrystian Holsten, tł. Józef Leszczyński, oprac., wstępem, przypisami i indeksami opatrzył Tadeusz Wasilewski, oprac. redakcyjne Janusz Przewłocki, Warszawa 1980 [1981] : [recenzja] Rafał Karpiński Hieronim Chrystian Holsten (aut. dzieła rec.) Józef Leszczyński (aut. dzieła rec.) Janusz Przewłocki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 797-798
"Spotkania z utopią", Jerzy Szacki, Warszawa 1980 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 797
"Mołdawsko-polskie politiczeskije swiazi w posledniej czetwierti XVII-naczale XVIII w.", L. W. Własowa, Kiszyniew 1980 : [recenzja] Andrzej Żbikowski L. W. Własowa (aut. dzieła rec.) s. 798-799
"Fryderyk II", Stanisław Salmonowicz, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 799-800
"Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca. U źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w.", Barbara Kryda, Wrocław 1979 : [recenzja] Łukasz Kądziela Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 800-802
"Warszawa na mapie Polski stanisławowskiej. Podstawy gospodarcze rozwoju miasta", Barbara Grochulska, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Karpiński Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) s. 802
"Karol Kurpiński", Tadeusz Przybylski, Warszawa 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Tadeusz Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 803-804
"Napoleon Bonaparte", Albert Manfred, Warszawa 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Albert Manfred (aut. dzieła rec.) s. 803
"Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta", red. Barbara Wachowska, Warszawa-Łódź 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Barbara Wachowska (aut. dzieła rec.) s. 804-805
"Polacy w niewoli angielskiej w latach 1803-1814", Stanisław Kirkor, Kraków 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Stanisław Kirkor (aut. dzieła rec.) s. 805-806
"The American and European revolutions 1776-1848: sociopolitical and ideological aspects", wyd. Jarosław Pelenski, Iowa City 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Jarosław Pelenski (aut. dzieła rec.) s. 806-807
"Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939", red. Czesław Strzeszewski, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Szwarc Czesław Strzeszewski (aut. dzieła rec.) s. 806
"Katolicka myśl społeczno-polityczna w Galicji na przełomie XIX i XX wieku", Andrzej Kudłaczyk, Wrocław 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Kudłaczyk (aut. dzieła rec.) s. 807-808
"Leadership and National-Liberation movement in Africa", ed. by Thea Büttner, Berlin 1980 : [recenzja] Michał Tymowski Thea Büttner (aut. dzieła rec.) s. 808-809
W sprawie recenzji Zbigniewa Landaua Andrzej Drwiłło s. 811-814
Odpowiedź recenzenta Zbigniew Landau s. 814-817
Komunikat Zarząud Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. s. 818