Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
1987, Tom 78, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pustki osadnicze w Europie barbarzyńskiej według przekazów autorów antycznych Jerzy Kolendo s. 357-374
Imperium Osmańskie w XVI wieku : kilka uwag o potencjale demograficznym i gospodarczym Dariusz Kołodziejczyk s. 375-394
Polacy na Syberii w XVII wieku : ludzie służni w Kuźnieckim ostrogu I. P. Kamienieckij D. J. Rezun s. 395-409
Pierwsze organizacje pomocy dla więźniów i zesłańców syberyjskich w zaborze rosyjskim : (ośrodek wołyńsko-podolski pod patronatem Ksawery Grocholskiej i Róży Sobańskiej) Wiktoria Śliwowska s. 411-449
Przebudowa nauk historycznych w Polsce (1947-1953) Piotr Hübner s. 451-481
Kilka uwag do artykułu Piotra Hübnera Marian Małowist s. 483-491
Generał Marian Kukiel jako szef Biura Historycznego Sztabu Generalnego i jego konflikt z marszałkiem Józefem Piłsudskim w 1925 r. Piotr Stawecki s. 493-516
Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego i Rzesza w świetle Złotej Bulli z Rimini Fryderyka II (1226) Marian Dygo s. 517-531
"Ruś zostawić w Rusi" : w odpowiedzi Sławomirowi Gawlasowi i Hieronimowi Grali : (w związku z polemiką S. Gawlasa, H. Grali, "Nie masz Rusi w Rusi". W sprawie ukraińskiej świadomości narodowej w XVII wieku, "PH" t. 77, z. 2, s. 331-351, z książką T. Chynczewskiej-Hennel, Świdomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku) Teresa Chynczewska-Hennel s. 533-546
"I na Rusi robić musi" : Teresie Chynczewskiej-Hennel w odpowiedzi Sławomir Gawlas Hieronim Grala s. 547-556
Problematyka początków polskiego ruchu robotniczego : (na marginesie pracy Historia polskiego ruchu robotniczego, t. I: do 1890, pod red. Ryszarda Kołodziejczyka, Warszawa 1985) Jan Kancewicz s. 557-565
"Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies, t. 1", Oxford 1986 : [recenzja] Stefan Kieniewicz s. 567-569
"Powers and liberties. The causes and consequences of the rise of the west", John A. Hall, Oxford 1985 : [recenzja] Andrzej Zybertowicz John A. Hall (aut. dzieła rec.) s. 570-576
"Kaiserherrschaft und Königstaufe. Kaiser, Könige und Päpste als geistliche Patrone in der abendländischen Missionsgeschichte", Arnold Angenendt, Berlin-New York 1984 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Arnold Angenendt (aut. dzieła rec.) s. 576-580
"Dzieje parlamentaryzmu w Polsce XV-XX w. (Materiały bibliograficzne)", oprac. Kazimierz Zieliński, Warszawa 1985 : [recenzja] Dariusz Maciak Kazimierz Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 581-583
"Patrons, brokers, and clients in seventeenth-century France", Sharon Kettering, New York-Oxford 1986; "Patronage and Politics During the Fronde" [w:] "French Historical Studies", t. XIV, 3, 1986 : [recenzja] Antoni Mączak Sharon Kettering (aut. dzieła rec.) s. 583-587
"Sztuka oświeconego sarmatyzmu. Antykizacja i klasycyzacja w środowisku warszawskim czasów Jana III", Mariusz Karpowicz, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1986 : [recenzja] Rafał Karpiński Mariusz Karpowicz (aut. dzieła rec.) s. 587-589
"Piękne nieznajome. Warszawskie zabytki XVII i XVIII wieku", Mariusz Karpowicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Rafał Karpiński Mariusz Karpowicz (aut. dzieła rec.) s. 589-591
"Le Génocide Franco-Français : la Vendée-Venge", Reynald Secher, preface Jean Meyer, avant-propos Pierre Chaunu, Paris 1986 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Pierre Chaunu (aut. dzieła rec.) Jean Meyer (aut. dzieła rec.) Reynald Secher (aut. dzieła rec.) s. 591-594
"Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty", Marian Tyrowicz, Kraków 1986 : [recenzja] Krzysztof Dach Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 594-599
"Polsza na putiach razwitija kapitalizma. Koniec XVIII-60-je gody XIX w.", red. Swietłana Falkowicz [et al.], Moskwa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Swietłana Falkowicz (aut. dzieła rec.) s. 599-604
"The Jews of Odessa. Cultural history, 1794-1881", Steven J. Zipperstein, California 1985 : [recenzja] Piotr Wróbel Steven J. Zipperstein (aut. dzieła rec.) s. 604-606
"Handel und Gewerbe im Nationalitätenkampf. Studien zur Wirtschaftsgesinnung der Polen in der Provinz Posen (1871-1914)", Rudolf Jaworski, Göttingen 1986 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Rudolf Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 606-610
"Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce", Jan Kofman, Warszawa 1986 : [recenzja] Wojciech Roszkowski Jan Kofman (aut. dzieła rec.) s. 610-612
Uzupełnienie do "Listy największych właścicieli ziemskich w Polsce w 1922 r." Wojciech Roszkowski s. 613-614