Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Przegląd Historyczny
1985, Tom 76, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polen, Böhmen, Ungarn: Übernationale Gemeinsamkeiten in derpolitischen Kultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit Gottfried Schramm s. 417-437
Błyskotliwa kariera rodziny Wobberminów : z dziejów patrycjatu gryfińskiego i szczecińskiego w XIV-XVI wieku Jan M. Piskorski s. 439-456
Restauratio Poloniae w ideologii dynastycznej Galla Anonima Roman Michałowski s. 457-480
Podziały Śląska między synów Henryka II Pobożnego w połowie XIII wieku Jerzy Mularczyk s. 481-504
... in libro vite memoriter exarta : modlitwy wypominkowe konwentu kamienieckiego za sprawujących władzę Michał Kaczmarek s. 505-532
Oświęcim i Zator lennem czeskim Andrzej Nowakowski s. 533-545
Kościół łaciński na ziemiach ruskich Korony i Litwy w początkach panowania Jagiellonów : (w związku z książką Tadeusza M. Trajdosa, "Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434)", t. I, Wrocław 1983) Ireneusz Wysokiński Tadeusz M. Trajdos (aut. dzieła rec.) s. 547-561
Wokół handlu lewantyńskiego w późnym średniowieczu : (w związku z książką Eliyahu Ashtora, Levant trade in the later Middle Ages, Princeton N. J. 1983) Marian Małowist Eliyahu Ashtor (aut. dzieła rec.) s. 563-572
"O przetrwanie dawnych miast", Bohdan Rymaszewski, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bohdan Rymaszewski (aut. dzieła rec.) s. 573-576
"Prace z dziejów państwa i Zakonu Krzyżackiego", pod red. Antoniego Czacharowskiego, Toruń 1984 : [recenzja] Marian Dygo Antoni Czacharowski (aut. dzieła rec.) s. 577-583
"Jan Długosz. W pięćsetną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 24-25 maja 1980 r.)", pod red. Feliksa Kiryka, Olsztyn 1983 : [recenzja] Jerzy Łojko Feliksa Kiryka (aut. dzieła rec.) s. 583-586
"Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną", Aleksandra Witkowska, Lublin 1984 : [recenzja] Michał Rożek Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 587-591
"François Villon", Jean Favier, Paris 1982 : [recenzja] Bronisław Geremek Jean Favier (aut. dzieła rec.) s. 591-593
"Retoryka a literatura", praca zbiorowa pod red. Barbary Otwinowskiej, Wrocław 1984 : [recenzja] Janusz T. Maciuszko Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 593-597
"Noch ist Polen nicht verloren. Aus den Tagebüchern des Athanaasius Raczyński 1788-1818", hrsg. und übersetzt von Joseph A. Graf Raczyński, Berlin 1984 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Joseph A. Graf Raczyński (aut. dzieła rec.) s. 597-601
"W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830-1831", Władysław Zajewski, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Zahorski Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 601-605
"Towarzystwo Demokratyczne Polskie, t. I A-I B", Józef Żmigrodzki, Londyn 1983 : [recenzja] Sławomir Kalembka Józef Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 605-608
"Kuba pod okupacją amerykańską 1899-1902", Teresa Gilas, Toruń 1983 : [recenzja] Bogusław Winid Teresa Gilas (aut. dzieła rec.) s. 609-612
"Zionism in Poland. The formative years, 1915-1926", Ezra Mendelsohn, New Haven and London 1981 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Ezra Mendelsohn (aut. dzieła rec.) s. 612-614
"Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski, 1944-1949", Lubomir Zyblikiewicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Lubomir Zyblikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 615-620
"Paměti, t. 4", Václav Černý, Toronto 1983 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Václav Černý (aut. dzieła rec.) s. 621-622
"Analecta Cracoviensia, t. XV", Kraków 1983 [dr. 1984] : [recenzja] Rafał Karpiński s. 623-624
"Złota legenda chłopów polskich", Franciszek Ziejka, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 623
"Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Katowice, listopad 1981", Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 624-625
"Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae, t. V, fasc. 3 (seria regestorum)", ed. J. Šebanek, S. Duškova, Pragae 1982 : [recenzja] Marek Urbański S. Duškova (aut. dzieła rec.) J. Šebanek (aut. dzieła rec.) s. 625-626
"Documenti delle scoperte portoghesi I - Africa", Carmen M. Radulet, Bari 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Carmen M. Radulet (aut. dzieła rec.) s. 626
"Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce", Jerzy Domasławski, Alicja Karłowska-Kamzowa, Marian Kornecki, Helena Małkiewiczówna, Poznań 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Domasławski (aut. dzieła rec.) Alicja Karłowska-Kamzowa (aut. dzieła rec.) Marian Kornecki (aut. dzieła rec.) Helena Małkiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 627
"Jasna Góra 1382-1982", Ks. Wincenty Zaleski SDB, Łódź 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Wincenty Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 628
"System pomiestny w Państwie Moskiewskim w XV-pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia i problematyka", Artur Kijas, Poznań 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Artur Kijas (aut. dzieła rec.) s. 628-629
"Rossijskoje gosudarstwo w sieriedinie XVI stoletija. Carskij archiw i liciewyje lietopisi wriemieni Iwana Groznogo", S. O. Szmidt, Moskwa 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz S. O. Szmidt (aut. dzieła rec.) s. 629-630
"Gieograficzeskaja srieda i istorija Rossii. Koniec XV-seriedina XIX w.", A. W. Dułow, Moskwa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. W. Dułow (aut. dzieła rec.) s. 629
"Chołopstwo w pierwoj połowinie XVII w.", W. M. Panejach, Leningrad 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz W. M. Panejach (aut. dzieła rec.) s. 630
"Ostatni Waza na polskim tronie", Tadeusz Wasilewski, Katowice 1984 : [recenzja] Stefan Ciara Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 631
"Jan Sobieski król Polski", Otto Frost de Battaglia, przeł. Krystyna Szyszkowska, oprac. i wstępem poprz. Zbigniew Wójcik, Warszawa 1983 : [recenzja] Stefan Ciara Otto Frost de Battaglia (aut. dzieła rec.) Krystyna Szyszkowska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 632-633
"Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej", oprac. Zbigniew Goliński, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 633-634
"Church, politics and society in Spain 1750-1874", Wiliam J. Callahan, Cambridge Mass.-London 1984 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Wiliam J. Callahan (aut. dzieła rec.) s. 633
"Pamiętniki", Stephanie-Felicité de Genlis, przeł. Wojciech Gilewski, wstęp napisał Stefan Meller, przypisami opatrzył Marian Leon Kalinowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Stephanie-Felicité de Genlis (aut. dzieła rec.) Wojciech Gilewski (aut. dzieła rec.) Marian Leon Kalinowska (aut. dzieła rec.) Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 634-635
"Legia Nadwiślańska 1808-1814", Stanisław Kirkor, Londyn 1981 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Stanisław Kirkor (aut. dzieła rec.) s. 635-636
"Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, t. 1: Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816-1828", do dr. przyg. i wstępem opatrz. Janina Leskiewiczowa, Franciszka Ramotowska, Warszawa 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 636-637
"Drogi do niepodległości. Polskie i rumuńskie koncepcje polityczne i ich realizacja w latach 1837-1849", Małgorzata Willaume, Warszawa-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Małgorzata Willaume (aut. dzieła rec.) s. 637-638
"Zarys powstania styczniowego opracowany w warszawskiej cytadeli. Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty", red. Stefan Kieniewicz, Tatiana Kopriejewa, Leonid Szyłow, Wrocław 1985 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Tatiana Kopriejewa (aut. dzieła rec.) Leonid Szyłow (aut. dzieła rec.) s. 638-639
"Listy Wojtusia z Zawad. De omnibus rebus et quibusdam aliis. Felietony z lat 1865-1867", Marceli Motty, oprac. Zdzisław Grot i Tadeusz Nożyński, wstęp napisał Zdzisław Grot, Warszawa 1984 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.) Marceli Motty (aut. dzieła rec.) Tadeusz Nożyński (aut. dzieła rec.) s. 639
"War and society in east Central Europe, vol. XIV: The crucial decade: east Central European society and national defense, 1859-1870", ed. Béla K. Király, b. m. wyd. 1984 : [recenzja] Andrzej Szwarc Béla K. Király (aut. dzieła rec.) s. 640
"Ministerstwo Justicii Rossiskoj Impierii 1802-1917 gg. Istoriko-prawoje issliedowanije", N. N. Jefremowa, Moskwa 1983 : [recenzja] Halina Górska N. N. Jefremowa (aut. dzieła rec.) s. 640-641
"Burżuaznaja pressa Rossii i krupnyj kapitał. Koniec XIX w.-1914 g.", A. N. Bochanow, Moskwa 1984 : [recenzja] Halina Górska A. N. Bochanow (aut. dzieła rec.) s. 641-642
"Deutschlan im zweiten Weltkrieg, t. V: Der Zusammenbruch der Defensivatrategie des Hitlerfaschismus an allen Fronten (Januar bis August 1944)", wyd. Wolfgang Schumann, Wolfgang Bleyer, Berlin 1984 : [recenzja] Piotr Wróbel Wolfgang Bleyer (aut. dzieła rec.) Wolfgang Schumann (aut. dzieła rec.) s. 642-643
"Die Runenkunde im Dritten Reich. Ein Beitrag zur Wissenschafts- und Ideologiegeschichte des Nationalsozialismus", Ulrich Hunger, Frankfurt am Main [etc.] 1984 : [recenzja] Piotr Wróbel Ulrich Hunger (aut. dzieła rec.) s. 642
W związku z recenzją Jana Kieniewicza Andrzej Lubbe s. 645-650
W odpowiedzi Andrzejowi Lubbemu Jan Kieniewicz s. 650-651