Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1966, Tom 57, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola polityczna Iwona Odrowąża Julia Tazbirowa s. 199-212
Forma umów międzynarodowych Litwy w pierwszej ćwierci XIII wieku Marceli Kosman s. 213-234
Organizacja służebna a problem kast w Zachodnim Sudanie Rafał Karpiński s. 235-250
Niemcy 1924-1929 : stabilizacja polityczna czy prolog kryzysu politycznego Jerzy Holzer s. 251-267
Wynagrodzenia literackie w drugiej połowie XIX wieku Andrzej Zajączkowski s. 268-269
W sprawie pobytu Beli I węgierskiego w Polsce : (uwagi krytyczne) Władysław Dziewulski s. 270-276
"Głos wolny" i "Przestroga braterska" Emanuel Rostworowski s. 277-282
W sprawie oceny Narodowej Demokracji na Górnym Śląsku : (na marginesie pracy M. Orzechowskiego, Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku - do 1918 roku, Wrocław 1965) Stefan Migdał s. 283-291
"Gli incunaboli del contratto di apprendistato", Carlo Guido Mor, "Archivo Giuridico", t. CLXVI, fasc. 1-2, Modena 1964, [s. 9-45] : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Carlo Guido Mor (aut. dzieła rec.) s. 292-293
"Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej", Eugeniusz Wiśniowski, Warszawa 1965 : [recenzja] Julia Tazbirowa Eugeniusz Wiśniowski (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Studies in Medieval Legal Thought : Public Law and the State, 1100-1322", Gaines Post, Princeton 1964 : [recenzja] Stanisław Russocki Gaines Post (aut. dzieła rec.) s. 296-298
"Rola Torunia w Związku Pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440-1466", Irena Janosz-Biskupowa, Toruń 1965 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Irena Janosz-Biskupowa (aut. dzieła rec.) s. 298-300
"Herzogin Dorothea von Preussen 1504-1547", Iselin Guntermann, Köln-Berlin 1965 : [recenzja] Antoni Mączak Iselin Guntermann (aut. dzieła rec.) s. 300
"Michał Jurkowski i greka w Krzemieńcu 1805-1830", Marian Plezia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964 : [recenzja] Jerzy Kolendo Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Studien zur Geschichte der industriellen Revolution in Deutschland", H. Mottek, H. Blumberg, H. Wutzmer, W. Becker, Berlin 1960; "Die deutsche Maschinenbauindustrie in der industriellen Revolution", A. Schröter, W. Becker, Berlin 1962; "Die deutsche Texilindustrie in der industriellen Revolution", H. Blumberg, Berlin 1965 : [recenzja] Julia Łukasiewicz W. Becker (aut. dzieła rec.) H. Blumberg (aut. dzieła rec.) H. Mottek (aut. dzieła rec.) H. Wutzmer (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Bibliografia powstania styczniowego", Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1964 : [recenzja] Wiesław Bieńkowski Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 306-310
"Ijulskij krizis 1917 goda", Oleg Nikołajewicz Znamienskij, Moskwa-Leningrad 1964 : [recenzja] Romuald Wojna Oleg Nikołajewicz Znamienskij (aut. dzieła rec.) s. 310-312
Książki nadesłane. s. 313
Kronika. s. 314-321
I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej Maria Dembińska s. 314-315