Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
1973, Tom 64, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki wzrostu gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu i na początku XVI wieku Marian Małowist s. 655-680
Z dziejów organizacji rynku w średniowieczu : ekonomiczne podłoże "weichbildów" w arcybiskupstwie magdeburskim i na Śląsku w XII-XIII wieku Benedykt Zientara s. 681-696
Przemiany osi drożnych w Polsce późnego średniowiecza Henryk Samsonowicz s. 697-716
Z dziejów handlu polsko-litewskiego : lokacje w Koronie i na Mazowszu w latach 1386-1501 Hanna Zaremska s. 717-728
Towarowość małopolskiej produkcji zbożowej w XVI wieku : próba rejonizacji Andrzej Olejarczuk s. 729-740
Ceny, płace i koszty utrzymania w Europie Środkowej : w poszukiwaniu nowych źródeł dla dziejów XVI wieku Antoni Mączak s. 741-769
Zmiany czy stagnacja? : z problematyki handlu polskiego w drugiej połowie XVII wieku Adam Manikowski s. 771-791
Jarmarki w handlu polskim w drugiej połowie XVIII wieku Barbara Grochulska s. 793-821
Zmiany kierunków szlaków handlowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku Juliusz Łukasiewicz s. 823-838
Nieznany raport o możliwości handlu z miastami pruskimi z 1815 r. Władysław Zajewski s. 839-850
"England's Trade Policy in the Levant and her Exchange of Goods with the Romanian Countries under the Later Stuarts (1660-1714)", Paul Cernovodeanu, Bucharest 1972 : [recenzja] Adam Manikowski Paul Cernovodeanu (aut. dzieła rec.) s. 851-853
"The Family Life of Ralph Josselin : a Seventeenth-Century Clergyman : an essay in Historical Anthropology", by Alan Macfarlane, London 1970 : [recenzja] Antoni Mączak Alan Macfarlane (aut. dzieła rec.) s. 853-856
"Życie polskie w Londynie w XVIII wieku", Zofia Libiszowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Ryszard Chojecki Zofia Libiszowska, (aut. dzieła rec.) s. 856-859
"Obyczaj wielkiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku", Ireneusz Ihnatowicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Barbara Poznańska Ireneusz Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 859-862
"Piotr Aleksiejewicz Kropotkin", N. M. Pirumowa, Moskwa 1972 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. M. Pirumowa (aut. dzieła rec.) s. 862-864
"The Land Question and the Irish Economy 1870-1903", Barbara Lewis-Solow, Cambridge Massachusetts 1971 : [recenzja] Adam Gwiazda Barbara Lewis-Solow (aut. dzieła rec.) s. 865-867
"Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906-1914", Teodor Ładyka, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Garlicki Teodor Ładyka (aut. dzieła rec.) s. 867-869