Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
2007, Tom 98, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Nikt w państwie nie może pozostawać poza kontrolą”. Z problematyki korupcji w Atenach w V–IV wieku p.n.e. Ryszard Kulesza s. 1-9
Między korupcją a ksenofobią. Zmiany w postrzeganiu zjawiska korupcji w dawnej Rzeczypospolitej. Zarys problemu Igor Kąkolewski s. 11-26
Great Verulam is very lame... Oskarżenia o korupcję i upadek Francisa Bacona w poezji politycznej Anna Kalinowska s. 27-40
Państwo bez korupcji? Dania w XVIII i XIX wieku Grażyna Szelągowska s. 41-48
Milicja Obywatelska wobec przestępczości gospodarczej (1956–1970). Ewolucja struktur i jej uwarunkowania Krzysztof Madej s. 49-70
Socjalizm na halach, czyli „Patologia stosunków społeczno–ekonomicznych i politycznych w Zakopanem” (1972) Jerzy Kochanowski s. 71-96
Cytaty czy plagiaty? Jerzy Tomaszewski s. 97-103
Aparatczycy : (uwagi o książce Krzysztofa Dąbka, PZPR — retrospektywny portret własny, Warszawa 2006, s. 367) Marcin Kula Krzysztof Dąbek (aut. dzieła rec.) s. 105-114
Kilka uwag o badaniach nad elitami w miastach Polski przedrozbiorowej Andrzej Wyrobisz Janusz Łosowski (aut. dzieła rec.) s. 115-117
Hiszpania w epoce transformacji Barbara Obtułowicz Juan Sisinio Pérez Garzón (aut. dzieła rec.) Marcial Pons (aut. dzieła rec.) s. 118-122
Europa Środkowa od zmierzchu feudalizmu do upadku komunizmu Jerzy Tomaszewski Jan Křen (aut. dzieła rec.) s. 123-125
Bez Pawki Morozowa : młodzież w PRL Piotr Perkowski Krzysztof Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 126-133
"Historia Britonum. The History of the Britons attributed to Nennius”, wyd. i tłum. Richard Rowley, Lampeter 2005 : [recenzja] Paweł Derecki Richard Rowley (aut. dzieła rec.) s. 134-137
"The growth of the medieval Icelandic sagas (1180–1280)”, Theodore M. Andersson, Ithaca-London 2006 : [recenzja] Jakub Morawiec Theodore M. Andersson (aut. dzieła rec.) s. 138-141
"Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. (Sborník přispěvků z III. Pardubického bienále, 29.–30. dubna 2004)”, wyd. Tomáš Jiránek, Jiří Kubeš, Pardubice 2005 : [recenzja] Dominika Burdzy Tomáš Jiránek (aut. dzieła rec.) Jiří Kubeš (aut. dzieła rec.) s. 141-145
"Rodzina, prywatność, intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim”, red. Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek, Anna Żarnowska, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Perkowski Dobrochna Kałwa (aut. dzieła rec.) Adam Walaszek (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 145-148
"Na jedné frontě. Vztahy československé a polské armády (Polskie Siły Zbrojne) za druhé světové války”, Jiři Friedl, Praha 2005 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jiři Friedl (aut. dzieła rec.) s. 148-150
Wykaz skrótów. s. 151-152