Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1934-1935, Tom 32, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostojnicy województwa łęczyckiego za pierwszych Jagiellonów Tadeusz Piotrowski s. 321-357
Głos w sprawie reedycji polskich źródeł historycznych wieków średnich Stanisław Kętrzyński s. 358-368
Kapitały handlowe w górnictwie na przełomie wieku XV na XVI w świetle nowszej historjografji Marian Małowist s. 369-380
O polski podręcznik historji średniowiecznej Tadeusz Manteuffel s. 381-388
Michał Hruszewśkyj jako uczony Miron Korduba s. 389-406
Śp. Gen. Julian Stachiewicz Marceli Handelsman s. 407-409
Ś. p. Julian Stachiewicz Stefan Pomarański s. 411-456
Od Redakcji s. 457