Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1958, Tom 49, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studia nad problemem afrykańskiej annony Tadeusz Kotula s. 1-20, 205-206
Pacowie wobec opozycji Jerzego Lubomirskiego (1660-1667) Aleksander Codello s. 206-208, 21-44
Serwituty w dobrach rządowych Królestwa Polskiego przed reformą uwłaszczeniową Zbigniew Stankiewicz s. 208-209, 45-68
Henryk Mościcki jako uczeń Askenazego Józef Dutkiewicz s. 209-210, 69-90
Działalność Koncernu Kreugera w Polsce Zbigniew Landau s. 211, 91-120
Dwa memoriały ariańskie z archiwów czeskich Janusz Tazbir s. 121-131
Spór o rolę dziejową obrony Jasnej Góry w 1655 r. : Olgierd Górka, Legenda a rzeczywistość obrony Częstochowy w roku 1655, Warszawa 1957 Tadeusz Nowak s. 132-147
Historia Polski 1864-1945 : Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 r., tom I, Paryż 1953; tom II, część I, Londyn 1956 Marek Drozdowski s. 148-156
"Gramoty nowogrodzkie na brzozowej korze", Władysław Kuraszkiewicz, Warszawa 1957 : [recenzja] Andrzej Poppe Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Les intellectuels du moyen âge", Jacques Le Goff, Paris 1957 ; "Les marchands au XVIe s.", Pierre Jeannin, Paris 1957 : [recenzja] Bronisław Geremek Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) Pierre Jeannin (aut. dzieła rec.) s. 160-164
"Herzog und Landschaft. Politische Ideen und Verfassungsprogramme in Schwedisch-Pommern um die Mitte des 17. Jahrhunderts", Pär Erik Back, Lund 1955 : [recenzja] Benedykt Zientara Pär Erik Back (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Die dithmarsischen Geschlechterverbände", Heinz Stoob, Heide in Holstein 1951 : [recenzja] Benedykt Zientara Heinz Stoob (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego", wyd. A. Miłobędzki, Wrocław 1957 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Adam Miłobędzki (aut. dzieła rec.) s. 169-173
"Du Pont de Nemours, Soldat de la Liberté", Pierre Jolly, Paris 1956 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Pierre Jolly (aut. dzieła rec.) s. 173-178
"Ohlas mad'arské revoluce 1848-1849 na Moravě a ve Ślezsku", Bedřich Šindelař, "Rozpravy Československé Akademie Věd", R. 67, 1957, z. 3 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Bedřich Šindelař (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Russkaja sekcija pierwogo internacionała", B. P. Kozmin, Moskwa 1957 : [recenzja] Adam Leśniewski B. P. Kozmin (aut. dzieła rec.) s. 179-185
"Bismarck und das Legitimitätsprinzip bis 1862", Kurt Bigler, Winterthur 1955 : [recenzja] Adam Galos Kurt Bigler (aut. dzieła rec.) s. 185
"Die Auswirkungen der ersten russischen Revolution von 1905-1907 auf Deutschland", hrsg. von Leo Stern, Archivalische Forschungen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, T. II/1 i II/2, Berlin 1954 i 1956 : [recenzja] Adam Galos Leo Stern (aut. dzieła rec.) s. 186-191
"Der Einfluss der russischen Februarrevolution und der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution auf die deutsche Arbeiterklasse", Klaus Mammach, Berlin 1955 : [recenzja] Kazimierz Nowak Klaus Mammach (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Kronika. s. 194-203