Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1971, Tom 62, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusz Manteuffel (1902-1970) Stefan Kieniewicz s. 1-3
W stulecie wojny francusko-niemieckiej i Komuny Paryskiej Jerzy W. Borejsza s. 4-24
Komuna Paryska w polskiej publicystyce socjalistycznej przed 1905 r. Jerzy Myśliński s. 25-42
Prowokacja partyzanta Schilla w Gdańsku w 1809 r. Władysław Zajewski s. 43-60
Manifest carski z 17 października 1905 r. a sprawa jego realizacji Leszek Jaśkiewicz s. 61-74
Oligarchia finansowa Drugiej Rzeczypospolitej Zbigniew Landau s. 75-92
Projekt godła państwowego z 1831 r. Stefan Krzysztof Kuczyński s. 93-97
Fragment spuścizny Stanisława Kętrzyńskiego Zygmunt Kolankowski s. 98-99
Chłopi polscy w XV i XVI wieku : (w związku z książką L. W. Razumowskiej, Oczerki po istorii polskich krestjan w XV-XVI ww., Moskwa 1968) Leonid Żytkowicz s. 100-111
Spożycie i dochód narodowy : (w związku z książką A. Wyczańskiego, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i w pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1969) Marcin Kamler Antoni Mączak s. 112-120
"Problemy genezisa feodalisma w zapadnoj Jewropie", A. J. Gurewicz, Moskwa 1970 : [recenzja] Benedykt Zientara A. J. Gurewicz (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Festschrift für Friedrich von Zahn" T. I: "Zur Geschichte und Volskunde Mitteldeutschlands", hrsg. von Walter Schlesinger, Köln-Graz 1968 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Walter Schlesinger (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Die Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und Posen im europäischen Wirtschaftsverkehr des 15. und 16. Jhs.", Adelheid Simsch, [...] in Kommision bei Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1970 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Otto Harrassowitz (aut. dzieła rec.) Adelheid Simsch (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572-1573)", Stefan Gruszecki, Warszawa 1969; "Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia (1572-1574)", Stanisław Płaza, Kraków 1969 : [recenzja] Bożena Wiórkiewicz Stefan Gruszecki (aut. dzieła rec.) Stanisław Płaza (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Problematyka nauki w literaturze staropolskiej od XVI do XVIII wieku", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Jerzy Kasprzyk Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 132-135
"Polska inspiracja prasowa w Holandii i Niemczech w czasach Stanisława Augusta", Jerzy Łojek, Warszawa 1969 : [recenzja] Stefan Meller Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 135-142
"'Korespondent Warszawski' w latach 1792-1796", Irena Łossowska-Zaporowska, Warszawa 1969 : [recenzja] Ryszard Chojecki Irena Łossowska-Zaporowska (aut. dzieła rec.) s. 142-145
"Z okien ambasady saskiej : Warszawa 1794 roku w świetle relacji dyplomatycznych przedstawicieli Saksonii w Polsce", Jan Jakub Patz ; z rękopisu wyd., przeł. i przypisami opatrzyli Zofia Libiszowska i Henryk Kocój, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Zahorski Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) Jan Jakub Patz (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"The Czech Revolution of 1848", Stanley Z. Pech, Chapel Hill 1969 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stanley Z. Pech (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Zmierzch Czartoryskich", Jerzy Zdrada, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jerzy Zdrada (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim", Janusz Skarbek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Maria Wierzbicka Janusz Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 157-161
"Następcy Komendanta : wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939", Piotr Stawecki, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Chojnowski Piotr Stawecki (aut. dzieła rec.) s. 161-167
Książki nadesłane. s. 168-172