Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przegląd Historyczny
1953, Tom 44, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studiów nad początkami Narodowej Demokracji Henryk Jabłoński s. 481-536, 636-637
Udział burżuazji polskiej w ofensywie kontrrewolucji (lipiec 1906 - czerwiec 1907 r.) Stanisław Kalabiński s. 537-582, 638-639
Na marginesie wspomnień biskupa Ludwika Łętowskiego Jadwiga Rudnicka s. 583-593
Na marginesie wspomnień biskupa Ludwika Łętowskiego Gerard Labuda s. 593-595
"Idejno-politiczeskaja bor'ba w Rimie nakanunie padienia respubliki : iz istorii politiczeskich idej I w. do n. e.)", S. L. Utczenko, Moskwa 1952 : [recenzja] Iza Bieżuńska S. L. Utczenko (aut. dzieła rec.) s. 596-603
"Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich", Henryk Łowmiański, Warszawa 1953 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 603-612
"Il Rinascimento e la crisi militare italiana", P. Pieri, Torino 1952 : [recenzja] Marian Małowist P. Pieri (aut. dzieła rec.) s. 612-617
"Il Rinascimento e la crisi militare italiana", P. Pieri, Torino 1952 : [recenzja] Stanisław Herbst P. Pieri (aut. dzieła rec.) s. 617-619
"Kniga o skudosti i bogatstwie i drugije soczinienija", I. T. Pososzkow, pod red. B. B. Kafengauza, Moskwa 1951; "I. T. Pososzkow : ziźń i diejatielnost", B. B. Kafengauz, Moskwa 1951 : [recenzja] Benedykt Zientara B. B. Kafengauz (aut. dzieła rec.) I. T. Pososzkow (aut. dzieła rec.) s. 619-625
"Walka chłopów w Kasztelanii Krakowskiej", Janina Bieniarzówna, Warszawa 1953 : [recenzja] Juliusz Bardach Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 625-627
"Wybór pism", Franciszek Salezy Jezierski, oprac. Zdzisław Skwarczyński, 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski Franciszek Salezy Jezierski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 628-630
Errata s. 631