Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1910, Tom 11, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misya Zamoyskiego do Paryża w roku 1810 Marceli Handelsman
Bohater grunwaldzki : charakterystyka Zbigniewa Oleśnickiego Antoni Prochaska s. 1-11
Ciężary ludności wiejskiej i miejskiej na prawie niemieckiem w Polsce XIII i XIV w. Kazimierz Kaczmarczyk s. 12-30
Ze studyów nad "Memoryałem" Ostroroga : (serya III) Jan Szczęsny Ptaszycki s. 31-62
Emigracya polska w latach: 1795-97 : (materyały historyczne) Władysław Smoleński s. 63-95
Z archiwum wileńskiej izby kupieckiej : korespondencya z r. 1791 wileńskiej izby kupieckiej z jej delegatem na sejm A. F. Tyklem Wacław Studnicki s. 112-122
Raporty ministeryalne Lelewela z czasów dyktatury Chłopickiego i Rady Najwyższej Narodowej 1830-1831 : (ze źródła archiwalnego) Aleksander Kraushar s. 123-132
Sprostowanie. s. 132