Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1994, Tom 85, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Monety rzymskie a źródła pisane Lesław Morawiecki s. 207-220, 351
Szpitale lwowskie w wiekach średnich Marek Słoń s. 221-237, 351
Śladami Wielopolskiego. Wiktor Starzeński i jego projekty ugody polsko-rosyjskiej na Litwie i Białorusi (1861-1863) Dawid Fajnhauz s. 239-253, 351
Działalność Oddziału Wywiadowczego przy Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1915) Jerzy Gaul s. 255-264, 352
Polska międzywojenna w świetle życiorysów w tomie XXXIII "Polskiego Słownika Biograficznego" Stanisław Grodziski s. 265-278, 352
Węgrzy pod Krakowem we wczesnym średniowieczu Jerzy Rajchman Wacław Urban s. 279-285, 352
Nieznane źródło węgierskie o wydarzeniach 1920 roku w Polsce Endre Varga s. 287-292, 352
Antropolodzy i epigraficy przy jednym stole? (w związku z książką Pauliny Schmitt-Pantel, La cité au banquet. Histoire des repas publics dans cités grecques, Collection de l'Ecole Francaise de Rome 157, Rome-Paris 1992, s. 585) Andrzej Stanisław Chankowski Paulina Schmitt-Pantel (aut. dzieła rec.) s. 293-306, 353
Od Targowicy do Sejmu Grodzieńskiego. Casus Fryderyka Moszyńskiego Stanisław Salmonowicz Łukasz Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 307-313, 353
Najnowsze czeskie publikacje o polityce Edvarda Beneša Jerzy Tomaszewski s. 315-317
„Religijność starożytnych Greków”, Włodzimierz Lengauer, Warszawa 1994 : [recenzja] Anna M. Komornicka Włodzimierz Lengauer (aut. dzieła rec.) s. 319-321
„Europa i jej ekspansja XIV-XVII w.”, Marian Małowist, Warszawa 1993 : [recenzja] Jacek Adamczyk Krzysztof Kowalewski Igor Kąkolewski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 321-324
„Torivlja na Ukraïni. XIV - seredyna XVII stolittja. Volyn' i Naddniprjanscina”, red. V. M. Kravĉenko, N. M. Jakovenko, Kyiv 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz N. M. Jakovenko (aut. dzieła rec.) V. M. Kravĉenko (aut. dzieła rec.) s. 324-326
„Jezuici a kultura polska”, red. Ludwik Grzebień, Stanisław Obirek, Kraków 1993 : [recenzja] Wacław Urban Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Stanisław Obirek (aut. dzieła rec.) s. 326-330
„Gender and disorder in early modern Seville”, Mary Elizabeth Perry, Princeton 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Mary Elizabeth Perry (aut. dzieła rec.) s. 331-335
„Die europäische Mächte und der >>Lange Türkenkreig<< Kaiser Rudolfs II. (1593-1606)”, Jan Paul Niederkorn, Wien 1993 : [recenzja] Sławomir Augusiewicz Jan Paul Niederkorn (aut. dzieła rec.) s. 335-339
„Historia Gdańska, T. III, cz. 2: 1793-1815”, red. Edmund Cieślak, Gdańsk 1993 : [recenzja] Barbara Grochulska Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 339-342
„Russkije istoriki emigranty w Jewropie”, Władimir T. Paszuto, Moskwa 1992 : [recenzja] Hieronim Grala Władimir T. Paszuto (aut. dzieła rec.) s. 342-344
„The Cambridge history of American Foreign Relations. T. 1-4”, red. Warren I. Cohen, New York 1993 : [recenzja] Bogusław Winid Warren I. Cohen (aut. dzieła rec.) s. 344-347
„Sudobé dějiny”, 1993 nr 1, 1994 nr 2 Jerzy Tomaszewski s. 347-349