Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
1975, Tom 66, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter i znaczenie hołdu magdeburskiego Mieszka Bolesławowica z roku 1013 Tadeusz Grudziński s. 149-170
Początki Zgromadzeń Stanowych w Europie Środkowej Stanisław Russocki s. 171-188
Sytuacja międzynarodowa Polski na początku lat trzydziestych XX wieku Marian Zgórniak s. 189-215
Związek Mazurów w Działdowie (1935-1939) Andrzej Chojnowski s. 217-237
Z papierów Józefa Kajetana Janowskiego Ilja S. Miller s. 239-272
Zagadka Józefa Sawickiego : epizod z dziejów powstania styczniowego w Łęczyckiem Janusz Antoni Ziemnicki s. 273-281
Ateny i Sparta w V wieku : najnowsze badania i dyskusje Włodzimierz Lengauer s. 283-294
Sejmiki dawnej Rzeczypospolitej : (na marginesie pracy J. Włodarczyka, Sejmiki łęczyckie, Łódź 1973) Adam Lityński J. Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 295-304
Wracając do zagadnienia Hromady : (na marginesie książki: Powstanie i działalność Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady na Białostocczyźnie. Materiały z sesji popularno-naukowej, zebrał i do druku przygotował Michał Nosowicz, Białystok 1973) Aleksandra Bergman Michał Nosowicz (aut. dzieła rec.) s. 305-309
"Römische Geschichte. Einführung, Quellenkunde Bibliographie", Karl Christ, Darmstadt 1973 : [recenzja] Jerzy Wielowiejski Karl Christ (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Die Herrschaft der Bischöfe von Włocławek in Pommerelen von den Anfängen bis zum Jahre 1409", Peter Kriedte, Göttingen 1974 : [recenzja] Benedykt Zientara Peter Kriedte (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Songajskaja sierżawa. Opyt issledowanija socjalno-politiczeskogo stroja", Lew E. Kubbel, Moskwa 1974 : [recenzja] Michał Tymowski Lew E. Kubbel (aut. dzieła rec.) s. 316-320
"Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim 1833-1850", Janusz Bergauzen, Warszawa 1974 : [recenzja] Bolesław Łopuszański Janusz Bergauzen (aut. dzieła rec.) s. 320-322
"Föderalisums und Parlamentarismus im Wilhelminischen Reich", Manfred Rauh, Düsseldorf 1973 : [recenzja] Adam Galos Manfred Rauh (aut. dzieła rec.) s. 322-324
"German Imperialism 1914-1918. The development of a historical debate", Gerald D. Feldman, New York [etc.] 1972 : [recenzja] Adam Galos Gerald D. Feldman (aut. dzieła rec.) s. 324-325
"Polska a "biała" Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 1920)", Adolf Juzwenko, Wrocław [etc.] 1973 : [recenzja] Andrzej Garlicki Adolf Juzwenko (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"An economic background to Munich. International Buissnes and Czechoslovakia 1918-1938", A. Teichova, Cambridge University Press, 1974 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski A. Teichova (aut. dzieła rec.) s. 328-331
Jeszcze o polskiej emigracji politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1831-1864) : (w związku z recenzją M. J. E. Copson-Niećko pracy F. Stasik, Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1831-1864, Warszawa 1973) Florian Stasik s. 332-337
W odpowiedzi doc. Florianowi Stasikowi Maria J. E. Copson-Niećko s. 337-344