Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
2000, Tom 91, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Król i bestia. Cudowne i tajemnicze spotkania królów ze zwierzętami Jerzy Pysiak s. 505-518, 617
Straż ziemska w Królestwie Polskim w latach 1867-1875 Jan Kozłowski s. 519-534, 617
Opinia publiczna Królestwa Polskiego wobec wojny burskiej (1899-1902) Piotr Szlanta s. 535-550, 617
Azyl dyplomatyczny w poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) Jan Stanisław Ciechanowski s. 551-584, 617-618
Historia pewnej wsi : (w związku z książką Marii Dziedzickiej, Kronika Garbatki Letnisko, Pionki [1998?]) Mariusz Jastrząb Maria Dziedzicka (aut. dzieła rec.) s. 585-588
„Dějiny bankovnictví v českých zemích”, František Vencovský, Zdeněk Jindra, Jiři Novotný, Karel Půlpan, Petr Dvořák [et al.], Praha 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Petr Dvořák (aut. dzieła rec.) Zdeněk Jindra (aut. dzieła rec.) Jiři Novotný (aut. dzieła rec.) Karel Půlpan (aut. dzieła rec.) František Vencovský (aut. dzieła rec.) s. 589-591
„Sexualität im Mittelalter. Eine Kulturstudie anhand von Bußbüchern des 6. bis 12. Jahrhunderts”, Hubertus Lutterbach, Köln 1999 : [recenzja] Adam Krawiec Hubertus Lutterbach (aut. dzieła rec.) s. 591-593
„Cała ziemia dyrracheńska pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005–1205”, Jarosław Dudek, Zielona Góra 1999 : [recenzja] Mirosław Jerzy Leszka Jarosław Dudek (aut. dzieła rec.) s. 593-595
„Českorakouské vstahy ve 13. století. Rakousko (včeně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II”k vydání připravili Marie Bláhová a Ivan Hlaváček za spolupráce Jana Hrdiny a Petra Kubína, Praha 1998 : [recenzja] Dariusz Karczewski Maria Bláhová (aut. dzieła rec.) Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) Jan Hrdin (aut. dzieła rec.) Petr Kubín (aut. dzieła rec.) s. 595-597
„Monasticon Cisterciense Poloniae, T. 1-2”, red. Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek, Poznań 1999 : [recenzja] Adam Fijałkowski Krzysztof Kaczmarek (aut. dzieła rec.) Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Marek Wyrwa (aut. dzieła rec.) s. 597-600
„Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374–1426). Studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku”, Anna Supruniuk, Warszawa 1998 : [recenzja] Janusz Grabowski Anna Supruniuk (aut. dzieła rec.) s. 600-602
„Stosunki polsko–niemieckie w latach 1515–1772”, Barbara Janiszewska–Mincer, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Barbara Szymczak Barbara Janiszewska–Mincer (aut. dzieła rec.) s. 603-605
„W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730–1747”, oprac. Jan Doktór, Warszawa 1999 : [recenzja] Sebastian Kawczyński Jan Doktór (aut. dzieła rec.) s. 605-608
„Deutscher und polnischer Nationalismus. Der deutsche Ostmarken-Verein und die polnische Straż 1894–1914”, Sabine Grabowski, Marburg 1998 : [recenzja] Olgierd Kiec Sabine Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 608-611
„Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866–1939. Zarys dziejów”, Radosław Waleszczak, Przasnysz 1999 : [recenzja] Janusz Szczepański Radosław Waleszczak (aut. dzieła rec.) s. 611-613
„Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym”, Przemysław Hauser, Poznań 1998 : [recenzja] Maria Wanda Wanatowicz Przemysław Hauser (aut. dzieła rec.) s. 613-615