Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Przegląd Historyczny
1992, Tom 83, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tysiąc lat granicy polsko-niemieckiej Jan M. Piskorski s. 597-615, 809
Polityka nominacyjna Stanisława Leszczyńskiego na Litwie w latach 1705-1709 Andrzej Rachuba s. 617-632, 809
Żydzi polscy w czasie I wojny światowej Piotr Wróbel s. 633-665, 809
Konspiracja na ziemi augustowskiej pod okupacją radziecką (1939-1941) Tomasz Strzembosz s. 667-705, 809-810
Kraków a wieś w latach 1537-1560 Wacław Urban s. 707-717, 810
Socjalisty postrzeganie świata : dwa listy Stanisława Wysockiego z lat 1900-1901 do władz PPS Jerzy Kochanowski s. 719-726, 810
Arnaldo Momigliano i klasyczne podstawy historiografii nowożytnej : (na marginesie pracy : Arnaldo Momigliano, The classical foundations of modern historiography, przedmowa Riccardo Di Donato, University of California Press, Berkeley -Los Angeles-Oxford 1990, s. XIV + 162. Sather Classical Lectures t. LIV) Marek Węcowski Riccardo Di Donato (aut. dzieła rec.) Arnaldo Momigliano (aut. dzieła rec.) s. 727-742, 810
Piękno szesnastowiecznej biurokracji : (w związku z pracą Andrzeja Wyczańskiego, Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506-1548), PWN, Warszawa 1990, s. 300) Jacek S. Matuszewski Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 743-749, 810-811
„Spartan law”, Douglas M. MacDowell, Edinburg 1990 : [recenzja] Ryszard Kulesza Douglas M. MacDowell (aut. dzieła rec.) s. 751-753
„La Bibliothèque d'Apollodore”, trad. Jean-Claude Carrière, Bertrand Massonie, Paris 1991 : [recenzja] Krystyna Stebnicka Jean-Claude Carrière (aut. dzieła rec.) Bertrand Massonie (aut. dzieła rec.) s. 753-755
„Österreich im Hochmittelalter (907 bis 1246)”, red. Anna M. Drabik, Wien 1991 : [recenzja] Roman Michałowski Anna M. Drabik (aut. dzieła rec.) s. 756-759
„Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość”, Henryk Samsonowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Juliusz Bardach Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 759-761
„Peregrynacja po Europie (1607-1613). Droga do Baden (1638)”, Jakub Sobieski, oprac. Józef Długosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Zbigniew Anusik Józef Długosz (aut. dzieła rec.) Jakub Sobieski (aut. dzieła rec.) s. 761-773
„Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku”, Jan Jurkiewicz, Poznań 1991 : [recenzja] Maria Barbara Topolska Jan Jurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 773-776
„Public life and the propertied Englishman 1689-1798”, Paul Langford, Oxford 1991 : [recenzja] Anna Grześkowiak–Krwawicz Paul Langford (aut. dzieła rec.) s. 776-779
„Geschichte der Unternehmen in Polen. Eine kommentierte Bibliographie”, Otto Böss, München 1991 : [recenzja] Jerzy Szczepański Otto Böss (aut. dzieła rec.) s. 779-781
„14. marec 1939”, Pavol Čarnogurský, Bratislava 1992 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Pavol Čarnogurský (aut. dzieła rec.) s. 781-784
„Archiw Russkoj Istorii”, nr 1, 1992 : [recenzja] Hieronim Grala s. 785-786
„Kodai. Journal of Ancient History”, vol. 2, 1991 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist s. 785
„Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. T. 1”, Paryż 1991 : [recenzja] Łukasz Kądziela s. 786-787
„Przegląd Wschodni”, z. 1, 1991 : [recenzja] Dariusz Maciak s. 787-789
„Nasz Radawod. Kniga 3”, red. D. Karjew, Grodno 1991 : [recenzja] Hieronim Grala D. Karjew (aut. dzieła rec.) s. 789-790
„Siberica. A Journal of North Pacific Studies”, vol. 1, nr 1, 1990 : [recenzja] Łukasz Kądziela s. 790-791
„Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte”, nr 4, 1991 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 791-792
„The English Noble Household 1250-1600. Good governance and politic rule”, Kate Mertes, Oxford-New York 1988 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Kate Mertes (aut. dzieła rec.) s. 792-793
„Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej”, Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 793-794
„Opis' archiwa Posolskogo prikaza 1673 goda”, oprac. W. I. Galcow, Moskwa 1990 : [recenzja] Hieronim Grala W. I. Galcow (aut. dzieła rec.) s. 794-795
„Senatorowie i posłowie Sejmu Wielkiego”, oprac. Jerzy Kowecki, noty biograficzne Hanna Małachowicz, Warszawa 1991 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Hanna Małachowicz (aut. dzieła rec.) s. 795-796
„Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871-1945)”, Dušan Kováč, Bratislava 1991 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Dušan Kováč (aut. dzieła rec.) s. 796-797
„Raboczeje dwiżenije w Rossiji w period reakciji 1907-1910”, Irina Michajłowna Puszkariewa, Moskwa 1989 : [recenzja] Jan Kancewicz Irina Michajłowna Puszkariewa (aut. dzieła rec.) s. 797-798
„The coming of the First World War”, red. R. J. W. Evans, Hartmut Pogge von Strandmann, Oxford 1988 : [recenzja] Jerzy Kochanowski R. J. W. Evans (aut. dzieła rec.) Hartmut Pogge von Strandmann (aut. dzieła rec.) s. 798-799
„Polskie Stronnictwo Ludowe-Lewica 1913-1924. Studium o powstaniu, działalności i rozkładzie ugrupowania politycznego”, Jan Jachymek, Lublin 1991 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) s. 799-800
„Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947”, Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1991 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 800-801
„Die Parole der >>Einheit<< und die Sozialdemokratie”, Frank Moraw, Bonn 1990 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Frank Moraw (aut. dzieła rec.) s. 801-802
„Československo a Marshallův plán. Sbornik dokumentu”, Rudolf Jičin, Karel Kaplan, Karel Krátký, Jaroslav Šilar, Praha 1992 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Rudolf Jičin (aut. dzieła rec.) Karel Kaplan (aut. dzieła rec.) Karel Krátký (aut. dzieła rec.) Jaroslav Šilar (aut. dzieła rec.) s. 802-803
Listy do redakcji Włodzimierz A. Djakow s. 805