Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1995, Tom 86, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warunki rozwoju nauki historycznej w dziesięcioleciu 1948-1958 Tadeusz Manteuffel s. 269-283
Badania nad średniowieczem powszechnym w Polsce Aleksander Gieysztor s. 285-292
Tadeusz Manteuffel o historii ustroju i prawa Juliusz Bardach s. 293-301
Polskie badania nad ruchami heretyckimi w średniowieczu Stanisław Bylina s. 303-311
Tadeusz Manteuffel jako badacz dziejów Franków Roman Michałowski s. 313-318
Tadeusz Manteuffel jako archiwista Andrzej Tomczak s. 319-327
Młodość i młodzież na Kujawach w XVIII wieku : rzecz o czeladzi i służbie w świetle parafialnych spisów mieszkańców z 1791 roku Michał Kopczyński s. 329-350, 413
Związek Strzelecki wobec słowiańskich mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej Tadeusz Bogalecki s. 351-359, 413
Rodzina szlachecka w województwie sieradzkim i ziemi wieluńskiej w świetle rejestrów pogłównego z 1673 r. Piotr Koral s. 361-367, 414
Nieznany artykuł Józefa Piłsudskiego Dobiesław Dudek s. 369-374, 414
O nowych kierunkach badań problematyki narodu Tomasz Kizwalter s. 375-384, 414
">>Reading<< Greek Culture. Texts and Images. Rituals and Myths", Christiane Sourvinou - Inwood, Oxford 1991 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Christiane Sourvinou - Inwood (aut. dzieła rec.) s. 385-388
"Arbeit, Ehre, Geschlechterbeziehungen. Zur sozialen und wirtschaftlichen Stellung von Frauen im frühneuzeitlichen Hildesheim", Silke Lesemann, Hildesheim 1994 : [recenzja] Maria Bogucka Silke Lesemann (aut. dzieła rec.) s. 388-392
"Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1578", Jan Pirożyński, Kraków 1995 : [recenzja] Marceli Kosman Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 392-394
"Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich", Janusz Andrzej Drob, Lublin 1993 : [recenzja] Urszula Augustyniak Janusz Andrzej Drob (aut. dzieła rec.) s. 394-398
"Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864-1914", Stefan Pytlas, Łódź 1994 : [recenzja] Wiesław Caban Stefan Pytlas (aut. dzieła rec.) s. 399-401
"Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918-1939", Regina Renz, Kielce 1994 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Regina Renz (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Operace >>Dunaj<<. Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty", Antonin Benčik, Praha 1994; "Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczące Czechosłowacji 1968 r.", wstęp i opracowanie Andrzej Garlicki i Andrzej Paczkowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Antonin Benčik (aut. dzieła rec.) Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 402-405
"Stołypin. Żizń i smiert'. Sbornik publicistiki", wyd. Aleksandr Sierebrennikow, Gennadij Sidorowin, Saratow 1991 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Gennadij Sidorowin (aut. dzieła rec.) Aleksandr Sierebrennikow (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"The Cambridge World History of Human Disease", ed. Kenneth F. Kiple, Cambridge 1993 : [recenzja] Michał Kopczyński Kenneth F. Kiple (aut. dzieła rec.) s. 407
"Kto bol kto za I. ČSR", (oprac.) Eduard Nižanský, Bratislava 1993 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Eduard Nižanský (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990", Wiesław Choruży, Białystok 1994 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Wiesław Choruży (aut. dzieła rec.) s. 409-410
W odpowiedzi Dariuszowi Łukasiewiczowi Bartłomiej Szyndler s. 411