Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1909, Tom 8, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowiańszczyzna południowa Ludwik Gumplowicz s. 1-19
W poszukiwaniu grodu Mendoga Ludwik Krzywicki s. 20-48
Wyrok wrocławski Antoni Prochaska s. 49-62
Tarłowie. Znamienitego rodu początki i świetność Jan Fijałek s. 63-88
Towarzystwo patryotyczne Władysław Smoleński s. 89-105
Wodociagi i kanały miejskie. Z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 106-114
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 115-122
Kronika Towarzystwa miłośników historyi w Warszawie za rok 1908. s. 123-128