Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1976, Tom 67, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O historię porównawczą społeczeństw europejskich : struktury społeczne, polityczne i kulturalne Europy XIII w. Jerzy Kłoczowski s. 527-536
Z zagadnień wzrostu i upadku miast Imperium Mongolskiego do XII do XV wieku Marian Małowist s. 537-563
Stosunki handlowe krajów bałkańskich z Europą Centralną w XV w. Jowanka Kalić s. 565-574
Wielkie Księstwo Litewskie, Korona Polska, Rzeczpospolita Henryk Wisner s. 575-591
Mniejszości narodowe w polityce rządów polskich w latach 1921-1926 Andrzej Chojnowski s. 593-616
Pokłosie jubileuszu powstania dekabrystów 1825-1975 : (kilka uwag na marginesie ostatnich publikacji poświęconych ruchowi dekabrystów) Wiktoria Śliwowska s. 617-630
Polska inteligencja w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku : próba oszacowania ludności Janusz Antoni Ziemnicki s. 631-635
Z badań nad romanizacją Afryki Północnej: problemy i metody : (w związku z książką M. Benabou, La résistance africaine à la romanisation, Paris 1976) Tadeusz Kotula M. Benabou (aut. dzieła rec.) s. 637-642
Kilka uwag o polskim liberalizmie XIX w. Rett R. Ludwikowski s. 643-655
Kontrowersje wokół Sadyka Paszy : (na marginesie pracy Wandy Smochowskiej-Petrowej, Michał Czajkowski - Sadyk Pasza i Bałgarskoto wazrażdane, Sofia 1973) Jerzy Skowronek Wanda Smochowska-Petrowa (aut. dzieła rec.) s. 657-665
"Mentalität und Systeme. Neue Zugänge zur mittelalterlichen Geschichte", Rolf Sprandel, Stuttgart 1972 : [recenzja] Stefan Kwiatkowski Rolf Sprandel (aut. dzieła rec.) s. 667-671
"Problemy rozwitija feodalisma i kapitalisma w stranach Bałtiki", Tartu 1975 : [recenzja] Andrzej Klonder s. 671-674
"Raboczije Pietierburga w pierwoj połowinie XVIII w.", Lidija Nikołajewna Siemienowna, Leningrad 1974 : [recenzja] Roman Bielak Lidija Nikołajewna Siemienowna (aut. dzieła rec.) s. 674-676
"Ameryka Północna. Studia", pod red. M. M. Drozdowskiego, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Grobis Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 676-680
"Kłasowa borotba selanstwa schidnoji Hałyczyny (1772-1849). Dokumenty i materiały", Kyjiw 1974 : [recenzja] Bolesław Łopuszański s. 680-682
"Jozef Grabiński, generał polski, francuski i włoski, naczelny wódz powstania bolońskiego 1831 r.", Jan Pachoński, Kraków 1975 : [recenzja] Michał Komaszyński Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 682-685
"Stanisław Smolka w życiu i w nauce", Henryk Barycz, Kraków 1974 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 685-686
"Bałgarija i Tretijat Reich (1941-1944). Poilitczeski otnoszenija", Witka Toszkowa, Sofia 1975 : [recenzja] Aleksy Deruga Witka Toszkowa (aut. dzieła rec.) s. 686-692
Komunikat - Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego [...] s. 693
Książki nadesłane. s. 695-697