Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
1953, Tom 44, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historiografia polska wobec powstania styczniowego Stefan Kieniewicz s. 1-34, 266-267
[Przed grobowcem Józefa Stalina...]. s. 1-7
Węzłowa problematyka historii Polski XVII wieku : postawa historiografii burżuazyjnej Stanisław Śreniowski s. 268-269, 35-63
Ruchy ludowe w roku 1651. : wyniki badań, poprawki i uzupełnienia Władysław Czapliński s. 269-270, 64-90
Stłumienie powstania chłopów kurpiowskich w 1738 r. Józef Gierowski s. 270-271, 91-100
Reforma pawłowska Pawła Ksawerego Brzostowskiego (1767-1795) Emanuel Rostworowski s. 101-152, 271-272
System odrobkowy w gospodarce folwarcznej Królestwa Polskiego przed uwłaszczeniem Janina Leskiewiczowa s. 153-168, 273-274
Zapomniany przywilej o rękojemstwie kmiecym Anna Sucheni-Grabowska s. 169-180, 274-275
"Ellinizm i jego istoriczeskaja rol.", A. B. Ranowicz, Moskwa-Leningrad 1950 : [recenzja] Tadeusz Zawadzki A. B. Ranowicz (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"O monarchii Gallowej", Jan Adamus, Warszawa 1952 : [recenzja] Gerard Labuda Jan Adamus (aut. dzieła rec.) s. 186-193
"Zur Getreidepolitik Oberitalienischer Städte im 13. Jahrhundert", Hans Conrad Peyer, Wien 1950 : [recenzja] Marian Małowist Hans Conrad Peyer (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Wnieszniaja politika russkogo centralizowannogo gosudarstwa - wtoraja połowina XV wieka", K. W. Bazilewicz, Moskwa 1952 : [recenzja] Henryk Łowmiański K. W. Bazilewicz (aut. dzieła rec.) s. 195-202
"Ogorażiwanija i krestjanskie dwiżenija w Anglii XVI wieka", W. F. Semionow, Moskwa-Leningrad 1949 : [recenzja] Henryk Samsonowicz W. F. Semionow (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"The Renaissance, Its Nature and Origins", G. C. Sellery, Madison 1950 : [recenzja] Janusz Tazbir G. C. Sellery (aut. dzieła rec.) s. 205-212
"Oczerki po istorii opriczniny", P. A. Sadikow, Moskwa-Leningrad 1950 : [recenzja] Ludwik Bazylow P. A. Sadikow (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Materiały do powstania Kostki Napierskiego 1651", Adam Przyboś, Wrocław 1951 : [recenzja] Janina Bieniarzówna Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 216-222
"'Dobrowolne' poddaństwo chłopów", Włodzimierz Dworzaczek, Warszawa 1952 : [recenzja] Janusz Deresiewicz Włodzimierz Dworzaczek (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"Prawa kardynalne w Polsce", Zbigniew Radwański, Poznań 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski Zbigniew Radwański (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Próby reform włościańskich w Polsce XVIII wieku : wybór źródeł", oprac. i wstępem zaopatrzył Stefan Inglot, Wrocław 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski Emanuel Rostworowski Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Krestianstwo centralno-promyszlennych wotczin Woroncowych w pierwoj połowinie XIX w.", E. I. Indowa, 1951 : [recenzja] Janina Leskiewiczowa E. I. Indowa (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Społeczeństwo i karczma : propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim XIX wieku", Józef Burszta, 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Józef Burszta (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku", Stefan Kieniewicz, Wrocław 1951 : [recenzja] Józef Buszko Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 244-252
"Archeion : organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych : czasopismo poświęcone sprawom archiwalnym", pod red. R. Gerbera, Warszawa 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz R. Gerber (aut. dzieła rec.) s. 252-256
Errata do n-ru 3-4 tomu XLIII. s. 256