Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Przegląd Historyczny
1988, Tom 79, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność królowej Bony w Brańsku w latach 1533-1556 i fundacja szpitala Jan Siedlecki s. 217-227
Ostatni powstańcy 1863 roku w Lubelskiem i na Podlasiu Eugeniusz Niebelski s. 229-243
Polityka a świadomość narodowa na pograniczu polsko-słowackim po pierwszej wojnie światowej Maciej Koźmiński s. 245-264
Na równi pochyłej. Żydzi Białegostoku w latach 1918-1939 : demografia, ekonomika, dezintegracja, konflikty z Polakami Piotr Wróbel s. 265-299
Brandenburskie Kietze (chyże) - instytucja pochodzenia słowiańskiego czy "produkt" władzy askańskiej? Jan M. Piskorski s. 301-329
W dwusetną rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki. Centralne obchody rocznicowe w 1946 roku Magdalena Micińska s. 331-343
O przynależności Tatarów hospodarskich do stanu szlacheckiego (na marginesie artykułu "PH" t. 77, z. 3, s. 467-480, Sobczak, J., Czy tatarska ludność Litwy należała do stanu szlacheckiego?) Piotr Borawski s. 345-358
"Family in Ancient Rome. New Perspectives", ed. by Beryl Rawson, Ithaca-New York 1986 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Beryl Rawson (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Irland und die Christenheit, Irland and Christendom. Bibelstudien und Mission. The Biblie and the Missions", hrsg. von Proinséas Ní Chatháin und Michael Richter, Stuttgart 1987 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Proinséas Ní Chatháin (aut. dzieła rec.) Michael Richter (aut. dzieła rec.) s. 362-367
"Corpus Inscriptionum Polonae", t. IV: "Województwo Włocławskie", z. 1: "Kujawy Brzeskie", zebrali, opracowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Andrzej Mietz i Jan Pakulski, pod redakcją Jana Pakulskiego, Włocławek-Toruń 1985 : [recenzja] Piotr K. Wojciechowski Andrzej Mietz (aut. dzieła rec.) Jan Pakulski (aut. dzieła rec.) s. 367-372
"Honored Citizens of Barcelona : Patrician Culture and Class Relations, 1490-1714", James S. Amelang, Princeton 1986 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz James S. Amelang (aut. dzieła rec.) s. 372-376
"Polska myśl administracyjna XVIII wieku", Jerzy Malec, Kraków 1986 : [recenzja] Aleksander Czaja Jerzy Malec (aut. dzieła rec.) s. 376-379
"Rewolucja w dolinie Loary. Miasto Chinon 1788-1798", Stefan Meller, Warszawa 1987 : [recenzja] Piotr Ugniewski Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"First Ladies", Caroll Betty Boyd, New York 1987 : [recenzja] Halina Parafianowicz Caroll Betty Boyd (aut. dzieła rec.) s. 381-384
"Women, Marriage and Politics 1860-1914", Pat Jalland, Oxford 1986 : [recenzja] Halina Górska Pat Jalland (aut. dzieła rec.) s. 384-389
"Poland, the United States and the Stabilization of Europe, 1919-1933", Neal Pease, New York-Oxford 1986 : [recenzja] Teresa Małecka Neal Pease (aut. dzieła rec.) s. 389-394
"Auf verlorenem Posten. Ein sudetendeutscher Politiker zwischen Autonomie und Anschluss", Walter Brand, "Veröffentlichungen des Sudetendeutschen Archivs", 21, München (1985) : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Walter Brand (aut. dzieła rec.) s. 394-396
"Wir haben uns selbst aus Europa vertrieben. Tchechische Selbstkritik an der Vertreibung der Sudetendeutschen. Eine Dokumentation", Leopold Grünwald, "Veröffentlichung des Sudetendeutschen Archivs in München", Band 22, München 1985 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Leopold Grünwald (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Portreti na svetitelite od Makedonija od IX-XVIII vek (=Kulturno istorisko nasledstvo SR Makedonija)", Cvetan Grozdanov, Skopje 1984 : [recenzja] Hieronim Grala Cvetan Grozdanov (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Akta Veljusa. Acta Veljusa. Simpozium >>Veljusa<< po povod 900 godini na manastirskata crkva Bogorodica Milostiva (Eleusa) vo seloto Veljusa = Symposium de >>Veljusa<< - à l'occasion de 900-années de monastere de la Vierge de Pitié au village Veljusa", (Istorija na umiejetnostia i archeologija pri Filozofski fakultet vo Skopje, kn. 2), Skopje 1984 : [recenzja] Hieronim Grala s. 399
"Dominik i jego Bracia Kaznodzieje", Marie-Humbert Vicaire, przedmowa Marie-Dominique Chenu OP, Poznań 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Marie-Dominique Chenu (aut. dzieła rec.) Marie-Humbert Vicaire (aut. dzieła rec.) s. 400-401
"Die Stadt im späten Mittealter", Hartmunt Boockmann, München 1986 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Hartmunt Boockmann (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Die burgerlichen Fürsorgananstalten der Reichsstadt Frankfurt a. M. im späten Mittelalter", Werner Moritz, "Studien zur Frankfurter Geschichte", Heft. 14, Frankfurt a. M. 1982 : [recenzja] Joachim Zdrenka Werner Moritz (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"La banca pisana e le origini della banca moderna", Federigo Melis, con introduzione di Luigi de Rosa, a cura di Marco Spallanzani, Firenze 1987 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Federigo Melis (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"Godsdrift og magtstat. Det danske ressourcesystem 1630-1730", Erling Ladewig Petersen, Odense 1987 : [recenzja] Michał Kopczyński Erling Ladewig Petersen (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"Inwentarz archiwum Księcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej z lat 1516, 1647-1843", oprac. Maria Józefowiczówna, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Łukasz Kądziela Maria Józefowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 407
"Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709-1719", oprac. Andrzej Rachuba, red. tomu Tadeusz Wasilewski, Warszawa 1987 : [recenzja] Stefan Ciara Andrzej Rachuba (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Montmartre. Saint-Vincent. Batignolles", oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, pod red. Andrzeja Biernata, Warszawa 1986 : [recenzja] Łukasz Kądziela Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) Sławomir Górzyński (aut. dzieła rec.) Piotr Ugniewski (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Joachim Lelewel à Bruxelles de 1833 à 1861. Actes de colloque organisé les 17 et 18 avril 1986 par le Centre International Lelewel d'Etudes et d'Informations Historiques avec le parrainage de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université Libre de Bruxelles", red. Teresa Wysoklińska, Stéphane Pirard, Bruxelles 1987 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stéphane Pirard (aut. dzieła rec.) Teresa Wysoklińska (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Wokół neorenesansu w architekturze XIX w. Podstawy teoretyczne i realizacja", Marek Zagórniak, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 854, Prace z historii sztuki, z. 18, Kraków 1987 : [recenzja] Barłomiej Kaczorowski Marek Zagórniak (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Volyňšti Češi v protifašistickém zápase", Jaroslav Vaculík, Praha 1987 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jaroslav Vaculík (aut. dzieła rec.) s. 412-413
Działalność Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie w 1987 r. na tle ostatniego dziesięciolecia Małgorzata Wilska s. 415-418