Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1962, Tom 53, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki średniowiecznego ruchu ubogich Tadeusz Manteuffel s. 1-14
Hiszpania w XVII wieku : część 2 Jose Gentil da Silva s. 15-31
Mediacja tatarska między Polską a Turcją w roku 1672 Zbigniew Wójcik s. 32-50
Propaganda napoleońska w Księstwie Warszawskim Tadeusz Łepkowski s. 51-85
Ruch robotniczy w Galicji w latach 1890-1900 Walentyna Najdus s. 86-118
Nowe dokumenty do historii zniesienia pańszczyzny w Galicji w 1848 r. Roman Rozdolski s. 119-127
Aldona Grużewska w rewolucyjnym ruchu młodzieży rosyjskiej i polskiej Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa s. 128-141
Memoriał grupy Piłsudskiego dla sztabu austriackiego z 1913 r. Andrzej Garlicki s. 142-163
Obraz statystyczny Prus Królewskich w XVI wieku : Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, oprac. Marian Biskup przy współudziale Lucjana Koca, Atlas Historyczny Polski, seria B: Mapy przeglądowe, 1, Warszawa 1961 Antoni Mączak s. 164-174
Jeszcze o Michale Ossowskim i jego Konstytucji Ekonomicznej : w odpowiedzi na replikę Jana Dihma Emanuel Rostworowski s. 175-189
"Les origines de la civilisation européenne", Henri Brugmans, Paris 1958 : [recenzja] Gerard Labuda Henri Brugmans (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"The Tenth Century : How Dark the Dark Ages?", Robert Sabatino Lopez, New York 1959 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Robert Sabatino Lopez (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, cz. 1", Gerard Labuda, Poznań 1960 : [recenzja] Henryk Łowmiański Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Ascripticii w Polsce", Włodzimierz Wolfarth, Wrocław-Kraków 1959 : [recenzja] Stanisław Frelek Włodzimierz Wolfarth (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Le navire et l'économie maritime du Nord de l'Europe du Moyen-Age au XVIIIe siècle : Travaux du Troisième Colloque International d'historie maritime, tenu les 30 et 31 mai 1958 à l'Académie de Marine", présentes par Michel Mollat [et al.], Paris 1960 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Michel Mollat (aut. dzieła rec.) s. 200-204
"Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego", Wojciech Bartel, Wrocław 1959 : [recenzja] Stanisław Herbst Wojciech Bartel (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Żurnał 'Osnowa' i ukrainskij literaturnij proces kinca 50-60-ch rokiw XIX st.", M. D. Bernsztejn, Kiiw 1959 : [recenzja] Krzysztof Groniowski M. D. Bernsztejn (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Vatican diplomacy : a study of church and state on the international plane", Robert A. Graham, S. J., Princeton 1959 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Robert A. Graham (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Piłsudczyzna w latach pierwszej wojny światowej : zarys działalności i ideologii", Stefan Migdał, Katowice 1961 : [recenzja] Andrzej Garlicki Stefan Migdał (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Deux actes du drame Indochinois", Georges Catroux, Paris 1959 : [recenzja] Paweł de Laval Georges Catroux (aut. dzieła rec.) s. 216-218
Kronika. s. 219-222