Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1978, Tom 69, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska ekspansja osadnicza w ziemi lwowskiej z XIV-XVI w. Andrzej Janeczek s. 597-622
Struktury systemowe polskich miar zbożowych w XVI wieku Krzysztof Skupieński s. 623-646
Alienacje dóbr królewskich w latach 1578-1668 Krzysztof Chłapowski s. 647-664
Udział senatorów w pracach sejmowych za Zygmunta III i Władysława IV Władysław Czapliński Anna Filipczak-Kocur s. 665-676
Przedsejmowy sejmik nowogrodzki w latach 1607-1648 Henryk Wisner s. 677-693
Z problematyki struktur społecznych na wsi słowackiej w XVI i XVII wieku : kongregacja młynarzy znad Wagu Henryk Ruciński s. 695-704
"Oorkondenboek van het sint Elizabethospital te Antwerpen (1226-1355)", wyd. J. van den Nieuwenhuizen, Brussel 1976 : [recenzja] Henryk Samsonowicz J. van den Nieuwenhuizen (aut. dzieła rec.) s. 705-706
"Merchants in crisis : genoese and venetian men of affairs and the fourteenth-century depression", Benjamin Z. Kedar, New Haven and London 1976 : [recenzja] Marian Dygo Marek Urbański Benjamin Z. Kedar (aut. dzieła rec.) s. 706-710
"Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625 w świetle ówczesnych relacji", oprac. Adam Przyboś, Kraków 1977 : [recenzja] Władysław Czapliński Adam Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 710-713
"Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku", Adam Andrzej Witusik, Lublin 1977 : [recenzja] Henryk Wisner Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 713-714
"Nasilennja Ukrains'kich Karpat XV-XVIII st. Zasilennja, migracij, pobyt", Jurij Grogoriewicz Goszko, Kijiw 1976 : [recenzja] Danuta Dudzicz Jurij Grogoriewicz Goszko (aut. dzieła rec.) s. 715-718
"Gömör megye. 1 köt. A megye története 1773-ig", Bálint Ila, Budapest 1976 : [recenzja] Adrienne Körmendy Bálint Ila (aut. dzieła rec.) s. 718-721
"Galicja Zachodnia 1795-1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po II rozbiorze", Tadeusz Mencel, Lublin 1976 : [recenzja] Marian Tyrowicz Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 721-725
"The military in Chilean history. Essays on civil-military relations, 1810-1973", Frederick M. Nunn, Albuquerque 1976 : [recenzja] Ryszard Stemplowski Frederick M. Nunn (aut. dzieła rec.) s. 725-728
"Satyra polityczna Wielkiej Emigracji", E. Wróblewska, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu", R. 78, 1977, z. 3 : [recenzja] Jan Wszołek E. Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 728-732
"Dzieje Ameryki Łacińskiej. Od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych, t. 1: 1750-1870/1880", pod red. Tadeusza Łepkowskiego, oprac. Marcin Kula, Tadeusz Łepkowski, Jan Szemiński, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Kieniewicz Marcin Kula (aut. dzieła rec.) Jan Szemiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Łepkowski (aut. dzieła rec.) s. 732-737
"O rząd chłopskich dusz", Józef R. Szaflik, Warszawa 1976 : [recenzja] Włodzimierz Suleja Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 737-739
"Peasants in power. Alexander Stamboliski and the Bulgarian Agrarian National Union 1899-1923", John D. Bell : [recenzja] Jerzy Tomaszewski John D. Bell (aut. dzieła rec.) s. 739-741
"Verfall der Kaiserreiche in Mitteleuropa. Der Zweibund in den letzen Kriegsjahren (1916-1918)", Imre Gonda, Budapest 1977 : [recenzja] Jan Lewandowski Imre Gonda (aut. dzieła rec.) s. 741-745
"Die Angestellten vor dem Nationalsozialismus. Ein Beitrag zum Verständnis der deutschen Sozialstruktur 1918-1933", Hans Speier, Göttingen 1977 : [recenzja] Jerzy Holzer Hans Speier (aut. dzieła rec.) s. 745-746
"The crisis of France's East Central european diplomacy 1933-1938", A. T. Komjathy, East Central European Quarterly, New York 1976 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski A. T. Komjathy (aut. dzieła rec.) s. 747-749
Ksiązki nadesłane. s. 751-753