Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1973, Tom 64, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie pracy niewolniczej w Egipcie Lagidów Iza Bieżuńska-Małowist s. 221-241
O domniemanych próbach konwersji asasynów na chrześcijaństwo w świetle relacji Wilhelma z Tyru Jerzy Hauziński s. 243-253
Litwa i projekt reformy elekcji 1629-1631 Henryk Wisner s. 255-265
Plany wojny tureckiej Wladysława IV a rzekome przymierze kozacko-tatarskie z 1645 r. Wiesław Majewski s. 267-282
Zabiegi Hotelu Lambert o współpracę z Włochami w latach 1860-1861 Jan Wszołek s. 283-301
Płace i zarobki pozarolnicze chłopów w Królestwie Polskim (1831-1864) Józef Śmiałowski s. 303-323
Próby ustalenia polityki Polski wobec Rosji na przełomie 1918 i 1919 roku Adolf Juzwenko s. 325-344
Trzy dokumenty książąt mazowieckich z pierwszej połowy XIV w. : przyczynek do najdawniejszych dziejów Warszawy Ewa Łuczycka s. 345-366
Materiały do dziejów wolnomularstwa Wielkiej Emigracji. Część I Ludwik Hass s. 367-383
Przyczynek do rozgrywek w OZON-ie Janina Zakrzewska s. 385-388
Represje wojskowo-policyjne i stan wojenny w Królestwie Polskim 1861-1862 r. : (na marginesie pracy F. Ramotowskiej, Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-1862, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971) Władysław Sobociński F. Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 389-402
Powstanie styczniowe : (na marginesie pracy S. Kieniewicza, Powstanie styczniowe, Warszawa 1972) Ilja S. Miller Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 403-416
"Mały słownik kultury świata arabskiego", pod red. Józefa Bielawskiego, Warszawa 1971 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Józef Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 417-421
"Istorija Wengrii w triech tomach", pod red. T. M. Isłamowa [et al.]. Tom 1 pod red. W. P. Szuszarina [et al.], Moskwa 1971 : [recenzja] Tadeusz Lalik T. M. Isłamow (aut. dzieła rec.) W. P Szuszarin (aut. dzieła rec.) s. 421-422
"Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca XVIII wieku", Zbigniew Kuchowicz, Łódź 1972 : [recenzja] Andrzej Wyczański Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 423-426
"Die gelehrte Welt des 17. Jahrhunderts über Polen : zeitgenössische Texte", hrsg. von Elida Maria Szarota, historische Einführung, Einleitungen und Anmerkungen vom Adam Kersten, Wien-München-Zürich 1972 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Adam Kersten (aut. dzieła rec.) Elida Maria Szarota (aut. dzieła rec.) s. 426-428
"Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituanie. I: Dioeceses Vilnensis et Samogitiae", pluribus adlaborantibus in unum redegit P. Rabikauskas S. J., Romae 1971 : [recenzja] Tadeusz Wasilewski P. Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 428-430
"Lidová protifeudálni hnuti ve středni a východni Evropě", Slovanské Historické Studie t. VIII : [recenzja] Zbigniew Stankiewicz s. 430-432
"Młoda Polska : z dziejów ugrupowań demokratycznych Wielkiej Emigracji", Stefania Sokołowska, Wrocław [etc.] 1972 : [recenzja] Bolesław Łopuszański Stefania Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 433-435
"Piotr Ściegienny i jego spuścizna", Włodzimierz Djakov ; przedm. opatrzył Stefan Kieniewicz, wstęp i komentarze do źródeł przygotował Jerzy Skowronek, Warszawa 1972 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Włodzimierz Djakov (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 436-437
"Victor Emanuel, Cavour and the Risorgiment", Denis Mack Smith, Oxford University Press 1971 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Denis Mack Smith (aut. dzieła rec.) s. 437-439