Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Przegląd Historyczny
1981, Tom 72, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Więź ogólnopolska i regionalna w średniowiecznych mitach początku Marek J. Karp s. 211-227
Usque in hodiernum diem : średniowieczne znaki pamięci Jacek Banaszkiewicz s. 229-238
Z dziejów kultury późnośredniowiecznej : imiona mieszczańskie w południowej Francji w XIII i XIV wieku Anna Rutkowska-Płachcińska s. 239-267
Nadanie ziemi bełskiej Siemowitowi IV Aleksander Swieżawski s. 269-287
O władzy naczelnej w powstaniu styczniowym : (w związku z pracą Franciszki Ramotowskiej, Rząd Narodowy Polski w latach 1863-1864 (skład, organizacja, kancelaria), Warszawa-Łódź 1978) Władysław Sobociński F. Ramotowska (aut. dzieła rec.) s. 289-314
W sprawie kultury szlacheckiej : (na marginesie książki Janusza Tazbira, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, Upadek, Relikty, wyd. 1, wyd. 2, Warszawa 1978, 1979) Jacek Antoni Ojrzyński Andrzej Stroynowski Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 315-320
"Historia Kościoła", Hermiasz Sozomen, z jęz. grec. przeł. S. Kazikowski, wstępem opatrzył Z. Zieliński, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Wipszycka Hermiasz Sozomen (aut. dzieła rec.) Z. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Historia Białorusi", Marceli Kosman, Wrocław 1979 : [recenzja] Krzysztof Grygajtis Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Kariera rodu Wejherów 1560-1657", Stefan Ciara, Warszawa 1980 : [recenzja] Marek Wrede Stefan Ciara (aut. dzieła rec.) s. 325-328
"Reforma czy rewolucja. Koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832-1863", Alina Barszczewska-Krupa, Łódź 1979 : [recenzja] Jerzy Skowronek Alina Barszczewska-Krupa (aut. dzieła rec.) s. 328-332
"Miasta Kieleczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869", Stanisław Marcinkowski, Warszawa-Kraków 1980 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Andrzej Wyrobisz Stanisław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 332-339
"Problemy kołonializma i stanowlenije antikołonialnych sił. Soobszczenija istorikow-afrikanistow socialisticzeskich stran", red. W. A. Subbotin [et al.], Moskwa 1979 : [recenzja] Lidia Milka W. A. Subbotin (aut. dzieła rec.) s. 339-343
"Zakłady Żyrardowskie w latach 1885-1915", Krzysztof Zwoliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Góralski Andrzej Szwarc Krzysztof Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1893-1904", Bronisław Radlak, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Chwalba Bronisław Radlak (aut. dzieła rec.) s. 346-352
"Von St. Germain bis Genf. Österreich und seine Nachbarn 1918-1922", Lajos Kerekes, Budapest 1979 : [recenzja] Jan Lewandowski Lajos Kerekes (aut. dzieła rec.) s. 352-354
"Maple leaf and the white eagle. (Canadian-Polish relations 1918-1978)", Aloysius Balawyder, Eastern European Quarterly, Colorado 1980 : [recenzja] Wiesława Bednarska Aloysius Balawyder (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne", Aleksander Brückner, oprac. Jan Jaskanis, Olsztyn 1979 : [recenzja] Jerzy Suchocki Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Jan Jaskanis (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"The Bible and medieval culture", ed. by W. Lourdaux, D. Verhelst, Leuven 1979 : [recenzja] Marek Urbański W. Lourdaux (aut. dzieła rec.) D. Verhelst (aut. dzieła rec.) s. 357
"Kulikowskaja bitwa. Sbornik statiej", Moskwa 1980 : [recenzja] Marian Dygo s. 359-360
"Nikonowskij swod i russkie letopisi XVI-XVII wiekow", B. M. Kłoss, Moskwa 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz B. M. Kłoss (aut. dzieła rec.) s. 360-361
"Wit Stwosz, Ołtarz Mariacki. Epoka i środowisko", Tadeusz Dobrowolski, Kraków 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Tadeusz Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 360
"Posolskaja kniga po swjazjam Rossii s Angliej 1613-1614 gg.", pod red. W. I. Buganowa, podgotowka teksta N. M. Rogoźin, Moskwa 1979 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz I. Buganow (aut. dzieła rec.) N. M. Rogoźin (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Historiografia sztuki Gdańska i Pomorza", Zygmunt Kruszelnicki, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Kruszelnicki (aut. dzieła rec.) s. 362-363
"Ułożenie 1649 goda. Kodieks feodalnogo prawa Rosii", A. G. Mankow, Leningrad 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. G. Mankow (aut. dzieła rec.) s. 362-0
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Żydzi ziemi bielskiej op połowy XVII w. do 1795 r. (Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne)", Antoni Leszczyński, Wrocław 1980 : [recenzja] Marek Urbański Antoni Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"Ignacy Krasicki", Zbigniew Goliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Łukasz Kądziela Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 364
"Vom Deutschen Reich zum Deuschen Bund", Karl Otmar Freiherr von Aretin, Göttingen 1980 : [recenzja] Piotr Wróbel Karl Otmar Freiherr von Aretin (aut. dzieła rec.) s. 365-366
"Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane", z jęz. fr. przeł. Eugenia Siemaszkiewicz, wstępem i przypisami opatrzył Władysław A. Serczyk, Kraków 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Władysław A. Serczyk (aut. dzieła rec.) Eugenia Siemaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 365
"Działalność edukacyjna Jana Śniadeckiego", Kalina Bartnicka, Wrocław 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 366-367
"Dzieje teatru w Krakowie, t. 2. W latach 1781-1830", Zbigniew Jabłoński, okres 1796-1809 napisał Jerzy Got, Kraków 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Jerzy Got (aut. dzieła rec.) Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Pod pruskim zaborem. Warszawa w latach 1796-1806", Jan Kosim, Warszawa 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jan Kosim (aut. dzieła rec.) s. 369
"Palen dla cara, O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 370-371
"Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich", Jerzy Krasuski, Poznań 1980 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 370
"Die deutschen Partein im Überblick. Von den Anfängen bis heute", Walter Schlangen (Hrsg.), Düsseldorf 1979 : [recenzja] Piotr Wróbel Walter Schlangen (aut. dzieła rec.) s. 371-372
"Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923", Tomasz Wituch, Warszawa 1980 : [recenzja] Lidia Milka Tomasz Wituch (aut. dzieła rec.) s. 372-373
"Issledowanija po istorii narodow Cientralnoj i Wostocznoj Jewropy XIX w.", Ilja S. Miller, Moskwa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Ilja S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 372
"Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, Cz. 1-2", wybór i oprac. Anna Hochfeldowa i Barbara Skarga, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Anna Hochfeldowa (aut. dzieła rec.) Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Uchodźy polscy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej", Istvàn Lagazi, Warszawa 1980 : [recenzja] Piotr Wróbel Istvàn Lagazi (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"Aufrüstung oder Sicherheit. Die Reichswehr in der Krise der Machtpolitik 1924-1936", Michael Geyer, Wiesbaden 1980 : [recenzja] Piotr Wróbel Michael Geyer (aut. dzieła rec.) s. 374
"Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1980 : [recenzja] Mirosław Krajewski Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 375-376