Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przegląd Historyczny
1953, Tom 44, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozdawnictwo dóbr królewskich za Zygmunta I Andrzej Wyczański s. 281-308, 469-470
Skład społeczny i ideologia sejmiku krakowskiego w latach 1572-1606 Wacław Urban s. 309-333, 470-471
Dwa wystąpienia chłopskie w starostwie lanckorońskiem w latach 1670 i 1699/1700 Janina Bieniarzówna s. 334-351, 471-473
Bitwa na przedpolu Warszawy w lipcu 1794 r. Stanisław Herbst s. 352-376, 473-474
Problematyka chłopska w publicystyce ziemiańskiej Wielkiego Ks. Poznańskiego w latach 1836-1845 Hanna Owsińska s. 377-404, 475-476
"Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich", wyd., wstępem i komentarzem opatrzył K. Maleczyński, "Pomniki Dziejowe Polski (Monumenta Poloniae Historica) seria II, tom 2: , Kraków 1952 : [recenzja] Zofia Budkowa Marian Plezia Karol Maleczyński (aut. dzieła rec.) s. 405-426
"Oczerki po istorii galicko-wołynskoj Rusi", W. T. Paszuto, Moskwa 1950 : [recenzja] Bronisław Włodarski W. T. Paszuto (aut. dzieła rec.) s. 426-438
"De Hanze en Vlaanderen", J. H. A. Beuken, Vroenhoven 1952 : [recenzja] Henryk Samsonowicz J. H. A. Beuken (aut. dzieła rec.) s. 438-441
"Arianie polscy", Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1952 : [recenzja] Janusz Tazbir Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 441-446
"Rewolucii 1848-1849", pod red. F. W. Potemkina i A. I. Mołoka, Moskwa 1952 : [recenzja] Stefan Kieniewicz A. I. Mołok (aut. dzieła rec.) F. W. Potemkin (aut. dzieła rec.) s. 446-451
"W kraju i nad Bosforem (1830-1851) : fragmenty życia i listy", Franciszek Sokulski; do druku przygotował, wstępem i przypisami zaopatrzył Marian Tyrowicz, Wrocław 1951 : [recenzja] Henryk Batowski Franciszek Sokulski (aut. dzieła rec.) Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Wrocław 1952 : [recenzja] Józef Buszko Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 453-460