Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1952, Tom 43, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Joachim Lelewel jako badacz dziejów świata starożytnego : próba charakterystyki Tadeusz Zawadzki s. 177-194, 392
Ze studiów nad historią techniki polskiego hutnictwa żelaznego do XVII wieku Benedykt Zientara s. 195-242, 393-394
Rola kontaktów z zagranicą w dziejach sukiennictwa polskiego XVI i pierwszej połowy XVII wieku Antoni Mączak s. 243-272, 394-395
Problem Gdańska w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej Władysław Czapliński s. 273-286, 395-396
Z dziejów reform skarbowo-wojskowych za Zygmunta I : próby relucji pospolitego ruszenia Andrzej Wyczański s. 287-304, 396-397
Echa walk klasowych XVI wieku w polskiej opinii szlacheckiej Janusz Tazbir s. 305-318, 398
Zabiegi o pozyskanie chłopów w okresie rokoszu Lubomirskiego Stanisław Szczotka s. 319-337
Materiały do atlasu historycznego Polski XVIII wieku : Archidiakonat Pułtuski w ankiecie Michała Poniatowskiego z r. 1778 Józef Wieteska s. 338-346
"A travers l'histoire du Moyen-Age", Louis Halphen, Paris 1950 : [recenzja] M. A. Dembińska Louis Halphen (aut. dzieła rec.) s. 347-351
"Études sur la naissance des principautés territoriales en France (IX-e - X-e siècle)", Jan Dhondt, Bruges 1948 : [recenzja] Anna Rutkowska-Płachcińska Jan Dhondt (aut. dzieła rec.) s. 351-357
"Oczerk iz istorii rannego kapitalizma w Italii : florentijskije kompanii XIV wieka", W. I. Rutenburg, Moskwa-Leningrad 1951 : [recenzja] Antoni Mączak W. I. Rutenberg (aut. dzieła rec.) s. 358-360
"Literarni cinnost M. J. Husi", F. M. Bartos, Praha 1948 : [recenzja] Zofia Budkowa F. M. Bartos (aut. dzieła rec.) s. 361-363
"Wieś i karczma", Józef Burszta, Warszawa 1940 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Józef Burszta (aut. dzieła rec.) s. 363-370
"Dekabryści a Polska", Leon Baumgarten, 1952 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Leon Baumgarten (aut. dzieła rec.) s. 370-374
"Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX wieku : dzieje pracy organicznej, T. I : 1815-1850", Witold Jakóbczyk, Poznań 1951 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 374-377
"Ze skarbca kultury : Biuletyn informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", zesz. 1, Wrocław 1951, zesz. 2, Wrocław 1952 : [recenzja] Jerzy Michalski s. 377-380
"Ze skarbca kultury" Biuletyn informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zesz. 1, Wrocław 1951, zesz. 2, Wrocław 1952 : [recenzja] s. 377-380
"Zabytki sztuki w Polsce : inwentarz topograficzy IV : powiat piotrkowski, woj. łodzkie", Warszawa 1950 : [recenzja] Henryk Rutkowski s. 380-386
Konferencja kielecka. s. 387-389
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie za rok 1951. s. 389-390
[Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego ...]. s. 391