Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Przegląd Historyczny
1992, Tom 83, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Stefan Kieniewicz s. 1
Wspomnienie o Profesorze Stefanie Kieniewiczu jako Redaktorze Naczelnym "Przeglądu Historycznego" w latach 1952-1992 Andrzej Wyrobisz s. 1-4
Klaudiusz II Gocki w świetle źródeł epoki późnego cesarstwa rzymskiego Tadeusz Kotula s. 199, 3-15
Wojewodowie Polski dzielnicowej w XII i XIII wieku. Przegląd wojewodów w kontekście ewolucji urzędu od godności nadwornej do urzędu ziemskiego. Część II Józef Spors s. 17-48, 199
Czas na mazowszu średniowiecznym : praktyka sądowa ziemi płońskiej w początkach XV wieku Grzegorz Myśliwski s. 199-200, 49-63
Tatarzy w miastach i jurydykach Radziwiłłów Piotr Borawski s. 200, 65-81
Społeczeństwo polskie wobec wroga - studium stereotypów i uprzedzeń. Casus wyborów 1919 roku Maria Ciołek Bogusław Korzeniowski Joanna Ślusarczyk s. 200, 83-92
Wieś a plebania, czyli notatnik plebana z Gdowa z lat 1597-1604 Wacław Urban s. 200, 93-104
Kwestia przybycia do Szwajcarii Ignacego Mościckiego na przełomie 1939/1940 Marek Andrzejewski s. 105-110, 200
"Slovanský Přehled" w nowej postaci Jerzy Tomaszewski s. 111-113
Archiwum na dysku : (na marginesie "Nederlands Historisch Data Archief I: Eindverslag van een pilot project", sammengesteld door P. K. Doorn, M.P.M. van Horik, L. J. Touwen, Amsterdam 1990; "Nederlands Historisch Data Archief II: Chronos Historical Data Archive System: handbook of a prototype", ed. by P. K. Doorn, Amsterdam 1990; "Nederlands Historisch Data Archief III: Historische databestanden Nederland 1990", sammengesteld door N. S. van Hall, W. van Tellinge, Amsterdam 1990) Michał Kopczyński s. 115-118
Włoskie rodziny renesansowe : (w związku z książką Christiane Klapisch-Zuber, La maison et le nom. Strategies et rituels dans L'Italie de la Renaissance, Paris 1990) Anna Laszuk Christiane Klapisch-Zuber (aut. dzieła rec.) s. 119-126
Studium narodowych obsesji : (uwagi krytyczne o pracy Andrzeja Kępińskiego, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, PWN, Warszawa-Kraków 1990, s. 221) Michaił Dmitriew Andrzej Kępiński (aut. dzieła rec.) Hieronim Grala (tłum.) s. 127-134
O genezie polskiej rusofobii : (w związku z książką Andrzeja Kępińskiego, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, PWN, Warszawa-Kraków 1990, s. 221) Hieronim Grala Andrzej Kępiński (aut. dzieła rec.) s. 135-153
„Slovenský biografický slovnik (od roku 833 do roku 1990): IV zväzok: M-Q”, Martin 1990 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 155-156
„Dzieje Kocka do roku 1939”, Henryk Mierzwiński, Warszawa 1990 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Henryk Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 156-159
„Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein”, red. Michael Müller-Wille, Neumünster 1991 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Michael Müller-Wille (aut. dzieła rec.) s. 159-163
„Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII w.”, Ludwik Królik, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Radzimiński Ludwik Królik (aut. dzieła rec.) s. 163-166
„Crescita e declino delle città nell'Europa moderna (secoli XIV-XIX)”, red. Marco Belfanti, "Cheiron", R. 6, 1989 Andrzej Wyrobisz Marco Belfanti (aut. dzieła rec.) s. 166-168
„Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVIII wieku w Europie Środkowowschodniej”, red. Jan Harasimowicz, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jan Harasimowicz (aut. dzieła rec.) s. 168-171
„Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne”, Kielce 1990; Z. Guldon, K. Przystanek, „Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI-XVIII wieku. Studia i materiały", Z. Guldon, Kielce 1990 : [recenzja] Waldemar Kowalski Z. Guldon (aut. dzieła rec.) K. Krzystanek (aut. dzieła rec.) s. 171-175
„Architektura Warszawy XVII wieku”, Jolanta Putkowska, Warszawa 1991 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jolanta Putkowska (aut. dzieła rec.) s. 175-177
„De la littérature des Négres ou recherches sur leurs facutés intellectuelles, leurs qualités et leur littérature”, Henri Grégoire, Paris 1991 : [recenzja] Rafał Karpiński Henri Grégoire (aut. dzieła rec.) s. 177-179
„Pamiętniki moje. Warszawa (Period rewolucyjne)”, Krzysztof Jan Aleksander Niezabytowski, oprac. Jerzy A. Jucewicz, Warszawa 1991 : [recenzja] None Sławomir Kalembka Jerzy A. Jucewicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Jan Aleksander Niezabytowski (aut. dzieła rec.) s. 179-181
„Rządy polskie" w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897”, Waldemar Łazuga, Poznań 1991 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Waldemar Łazuga (aut. dzieła rec.) s. 181-183
„Esery-maksymalisty w pierwoj rossijskoj riewolucji”, Dmitrij B. Pawłow, Moskwa 1989 : [recenzja] Jan Kancewicz Dmitrij B. Pawłow (aut. dzieła rec.) s. 184-188
„Teatr ludowy na wsi polskiej w okresie II Rzeczypospolitej”, Stefan Józef Pastuszka, Kielce 1990 : [recenzja] Józef Grzywna Stefan Józef Pastuszka (aut. dzieła rec.) s. 188-191
„Kościół ewangelicko-unijny w Polsce 1920-1939”, Stefan Turowski, Bydgoszcz 1990 : [recenzja] Tadeusz Stegner Stefan Turowski (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Komunikat. s. 194
Sprostowanie Jan M. Piskorski s. 195
Do Redaktora "Przeglądu Historycznego" Sławomir Kalbarczyk s. 195