Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Przegląd Historyczny
1917-1918, Tom 21

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wcielenie i wznowienie państwa litewskiego przez Polskę. (1386-1401) Oskar Halecki s. 1-77
Studya nad XIV wiekiem. I. Proces polsko-krzyżacki z lat 1320-1321 Kazimierz Tymieniecki s. 77-148
System narodowo-polityczny Coli di Rienzo Marceli Handelsman s. 148-211
O jedność w Królestwie (1745/6) Władysław Konopczyński s. 212-249
Krewni i agnaci Poniatowskich w XVII wieku. Wnętrze aryańskie Stanisław Mnemon s. 249-287
Militaria rządu narodowego z r. 1863 Alexander Kraushar s. 288-302
O metodzie historycznej w etnologii i znaczeniu jej wyników dla historyi Stanisław Poniatowski s. 303-319
Zagadnienie poczatków miast w Polsce Kazimierz Tymieniecki s. 319-345
W czterechsetną rocznicę reformacyi w Polsce Jakub Glass s. 346-358
Bibliografia polska 1900-1918 Jan Muszkowski s. 359-413
Przezwiska kognacyjne. (Uzupełnienie) Antoni Rybarski s. 414
Ś. p. Ignacy Baranowski s. 415-416
Ś. p. Bronisław Chlebowski s. 417-419
Ś. p. Wojciech Kętrzyński Stanisław Arnold s. 419-423
Ś. p. Tadeusz Korzon. s. 423-427
Ś. p. Stanisław Krzyżanowski s. 427-430
Ś. p. Ludwik Kubala s. 430-432
Ś. p. X. Stanisław Kujot s. 432-433
Ś. p. Henryk Merczyng s. 433-435
Ś. p. Stanisław Tarnowski. s. 435
Ś. p. Wincenty Zakrzewski Bronisław Dembiński s. 435-437
Sprawozdanie z działalności T. M. H. za rok 1916. s. 438-439
Zarząd T. M. H. w roku 1916. s. 439-443
Restauracya kamienicy X. X. Mazowieckich. s. 440-441
Utrzymanie posesyi. s. 440-441
Bilans z roku 1916. s. 442-443
Rachunek zysków i strat. s. 442-443
Sprawozdanie z działalności T. M. H. za rok 1917. s. 444-447
Protokół Komisyi Rewizynej J. Glass W. Marczewski K. Stefański s. 444
Zarząd T. M. H. w roku 1917. s. 447
Rachunek kasy za rok 1917. s. 448-449
Bilans za rok 1917. s. 450-451
Rachunek zysków i strat. s. 450-451
Konkurs. s. 452
Protokół Komisyi Rewizyjnej J. Glass K. Stefański s. 452
Uzupełnienia i sprostowania O. Halecki s. 453