Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Przegląd Historyczny
1948, Tom 38

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rok 1848 : przegląd zagadnień międzynarodowych Marceli Handelsman s. 356-357, 7-36
Zagadnienia roku 1848 w Słowiańszczyźnie : fakty, literatura, uwagi metodyczne : materiał dyskusyjny Henryk Batowski s. 358-359, 37-60
Sprawa włościańska w Galicji w 1848 Stefan Kieniewicz s. 359-362, 61-128
Rząd Królestwa Kongresowego i kler katolicki w przeddzień 1848 roku Mieczysław Żywczyński s. 129-136, 362-363
Cieszkowski i Liga Polska Witold Jakóbczyk s. 137-168, 363-364
Memoriał Waleriana Krasińskiego Wisława Knapowska s. 169-186, 364-368
Lwowska Legia Akademicka 1848 r. Karol Lewicki s. 187-202, 369-370
Bronisława Trentowskiego marzenia o katedrze uniwersyteckiej w Krakowie Henryk Barycz s. 203-220, 370-371
W kręgu mickiewiczowskim 1848 r. : z powodu prac E. Detti i L. Wellisza Adam Lewak s. 221-236, 371-372
Polska bibliografia historyczna Jan Baumgart s. 237-254, 372-376
"On the Writing of History", Charles Oman, London 1939 : [recenzja] Marian H. Serejski Charles Oman (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Pologne-Suisse : recueil d'études historiques", Varsovie-Lwów 1938 : [recenzja] Henryk Barycz s. 257-265
"Indogermanen und Orient : ihre kulturelle und machtpolitische Auseinandersetzung im Altertum", Fritz Schachermeyr, Stuttgart, Kohlhammer 1944 : [recenzja] Rudolf Ranoszek Fritz Schachermeyr (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Thucydides", John H. Finley jr., Cambridge 1942; "Thucydide et l'imperialisme athénien", Jacqueline de Romilly, Paris 1947 : [recenzja] Kazimierz Kumaniecki John H. Jr. Finley (aut. dzieła rec.) Jacqueline de Romilly (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Athenaeus and the Slaves of Athens", W. L. Westermann, Harvard Studies in Class. Phil. Special Volume, 1941; "Slavery and the Elements of Freedom in Ancient Greece", W. L. Westermann, "Quarterly Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America", 1943 January; "Between Slavery and Freedom", W. L. Westermann, "American Historical Review", 1945 January; "Slave Maintenance and Slave Revolts", W. L. Westermann, "Classical Phlology", 1945 January; "Two Studies in Athenian Manumission", W. L. Westermann, "Journal of Near Eastern Studies", 1946 January : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist W. L. Westermann (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"The Roman Revolution", R. Syme, Oxford 1939 : [recenzja] Franciszek Sokołowski R. Syme (aut. dzieła rec.) s. 271-276
"Quellenkunde der deutschen Geschichte im Mittelalter : bis zur Mitte des 15 Jahrhunderts, t. I-II", Karl Jacob, Berlin 1943 : [recenzja] Gerard Labuda Karl Jacob (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Russkije letopisy i ich kulturno-istoriczeskoje znaczenije", D. S. Lichaczew, Moskwa, Leningrad : [recenzja] Henryk Łowmiański D. S. Lichaczew (aut. dzieła rec.) s. 279-288
"Zur Grundlagen der europäischen Einheit durch die Franken", Franz Steinbach, Franz Petri, Leipzig 1939 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Franz Petri (aut. dzieła rec.) Franz Steinbach (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"Graficzeskaja osnowa russkogo grażdanskogo szrifta", A. Szicgał, Moskwa 1947 : [recenzja] Józef Jodkowski A. Szicgał (aut. dzieła rec.) s. 289
"Recherches sur la population et la superficie des cités remontant à la période gallo-romaine, I", Ferdinand Lot, Paris 1945-46 : [recenzja] Tadeusz Manteuffel Ferdinand Lot (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"Kijewskaja Ruś", B. D. Grekow, Moskwa, Leningrad 1939; tenże: "Bor'ba Rusi za sozdanije swojego gosudarstwa" Moskwa, Leningrad 1945 : [recenzja] Henryk Łowmiański B. D. Grekow (aut. dzieła rec.) s. 294-303
"Le droit des fiefs dans la coutume de Hainaut au Moyen-Age", Noël Didier, Paris 1945 : [recenzja] Michał. Szczaniecki Noël Didier (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"L'ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIII-e siècle (1098-1265)", Jean-Berthold Mahn, Paris 1945 : [recenzja] Tadeusz Manteuffel Jean-Berthold Mahn (aut. dzieła rec.) s. 303
"English Villagers of the thirteenth Century", S. C. Homans, Cambridge Mass.; "Izsledowania po agrarnoi Anglii XIII w.", E. A. Kosminskij, Moskwa-Leningrad 1947 : [recenzja] Marian Małowist S. C. Homans (aut. dzieła rec.) E. A. Kosminskij (aut. dzieła rec.) s. 306-311
"Kongres krakowski w roku 1364", Roman Grodecki, Warszawa, 1939 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Roman Grodecki (aut. dzieła rec.) s. 311-312
"Iwan Groznyj", S. W. Bachruszin, Ogiz Gospolitzdat 1945 : [recenzja] Stefan Gruszecki S. W. Bachruszin (aut. dzieła rec.) s. 312-314
"Bor'ba za Smolens (XV-XVII ww.)", W. P. Malcew, Smolensk 1940 : [recenzja] Stanisław Herbst W. P. Malcew (aut. dzieła rec.) s. 314-316
"Z przełości Prus Królewskich : skarbowość Prus Królewskich od r. 1466-1569", Janusz Deresiewicz, Poznań 1947 : [recenzja] Wojciech Hejnosz Janusz Deresiewicz (aut. dzieła rec.) s. 316-319
"La pensée et l'action économique du Cardinal de Richelieu", Henri Hauser, Paris 1944 : [recenzja] Marian Małowist Henri Hauser (aut. dzieła rec.) s. 320-321
"Les relations de la France avec l'Empire Ottoman durant la première moitié du XVII siècle et l'Ambassade à Constantinople de Philippe de Harlay, comte de Césy (1619-1640)", Gérard Tongas, Toulouse 1942 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz Gérard Tongas (aut. dzieła rec.) s. 321-325
"Russko-swedskaja wojna 1655-1660 godow : istoriczeskij obzor", O. Wajnsztejn, "Woprosy Istorii", r. 1947, z. 3, str. 53-72 : [recenzja] Władysław Tomkiewicz O. Wajnsztejn (aut. dzieła rec.) s. 326-332
"Chłopi obrońcami niepodległości Polski w okresie Potopu", Stanisław Szczotka, Kraków 1946 : [recenzja] Wojciech Hejnosz Stanisław Szczotka (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Łowicz w latach 'potopu'", Jan Wegner, Łowicz 1947 : [recenzja] Władysław Czapliński Jan Wegner (aut. dzieła rec.) s. 334-336
"Din legaturile culturale romano-ucrainene, loannichie Galeatovschi si literatura romaneasca veche", Stefan Ciobanu, "Academia Romana. Memorille Sectiunii Literare. Seria III, tomul VIII", Bucaresti 1936-38, str. 143-232 : [recenzja] Tadeusz Gostyński Stefan Ciobanu (aut. dzieła rec.) s. 336-339
"Współpraca Misjonarzy z Komisją Edukacji Narodowej (1773-1794) : przyczynek do historii kultury i oświaty w Polsce", Ks. Alfons Schletz C. M., Kraków 1946 : [recenzja] Jerzy Michalski Alfons Schletz (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Wielkopolska w Powstaniu Kościuszkowskim", Janina Muszyńska-Zygmańska, Poznań 1947 : [recenzja] Stanisław Herbst Janina Muszyńska-Zygmańska (aut. dzieła rec.) s. 342-343
"Wojna francusko-neapolitańska 1798-1799 i udział w niej Polaków", Jan Lubicz-Pachoński, Kraków 1947 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Jan Lubicz-Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"The Economic Development of France and Germany 1815-1914", J. H. Clapham, Cambridge 1945 : [recenzja] Natalia Gąsiorowska J. H. Clapham (aut. dzieła rec.) s. 346-348
"1848 : the Revolution of the Intellectuals", L. B. Namier, 1944, London : [recenzja] Helena Więckowska L. B. Namier (aut. dzieła rec.) s. 348-350
"Zahranicni nabożenska propaganda v Czechach v predvecer revoluce 1848", Vaclav Žaček, Praga 1945 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Vaclav Žaček (aut. dzieła rec.) s. 350-351
"Nacjonalyje protiworeczija w Awstro-Wengrii i jeja raspad", I. P. Trajnin, Moskwa-Leningrad 1947 : [recenzja] Stefan Kieniewicz I. P. Trajnin (aut. dzieła rec.) s. 352-355
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. s. 377-387
Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie. s. 388-389
VII. Powszechny Zjazd Historyków Polskich s. 389-390