Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2003, Numer 2/3 (80/81)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fikcje osobiste i prawda artystyczna Grzegorz Grochowski s. 6-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyna w prozie niefikcjonalnej Małgorzata Czermińska s. 11-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Narracja biograficzna w fikcji Anna Łebkowska s. 28-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dwudziestowieczne "podróże intelektualne" : między esejem a autobiografią Dorota Kozicka s. 41-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postkolonialna Polska : biała plama na mapie współczesnej historii Clare Cavanagh Tomasz Kunz (tłum.) s. 60-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewy Lipskiej podróże : w poszukiwaniu wartości Robert Mielhorski s. 72-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Korekta świata" : bez korekty Piotr Michałowski s. 93-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Układanka z rekwizytów historii : biografie poetyckie w drugim obiegu w latach 1976-1980 Agnieszka Dębska s. 100-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
"W sprawie kobiet - bez zmian" : o pisarstwie Ingi Iwasiów Ewa Kraskowska s. 110-117
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej Adam Dziadek s. 118-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czy podmiotowość jest przeklęta? : Piekło nowoczesności według Rene Girarda Maciej Kaczyński s. 124-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
O pożytkach z archeologii pojęć : i nie tylko Andrzej Zawadzki s. 131-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Okruchy dzieciństwa : o dziecięcych świadectwach Zagłady Tomasz Łysak s. 138-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyswajanie pamięci Andrzej Zieniewicz s. 146-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Różewicz transgresywny Aleksandra Ubertowska s. 151-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obrządki żałoby, porządki słowa Tomasz Mizerkiewicz s. 161-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
List z podróży współczesnego etnologa Emilia Dąbrowska s. 167-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poczucie wzniosłości jako "otwarcie" w "Dzienniku mojej podróży z roku 1769" Johanna Gottfrieda Herdera Anna Rzymska s. 172-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bez przydziału (VIII) Janusz Sławiński s. 181-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dziewczęce "ja" : o dziennikach panien z XIX wieku Philippe Lejeune Paweł Rodak (tłum.) Magda Rodak (tłum.) s. 192-211
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Nie istnieje tu nic, zanim nie zostanie wypowiedziane" Philippe Lejeune Paweł Rodak s. 213-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej Małgorzata Czermińska s. 230-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Byłem dzieckiem..." : elegie Bolesława Leśmiana Anna Czabanowska-Wróbel s. 243-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
W poszukiwaniu straconego mitu : obraz dzieciństwa w "Dzieciach Syjonu" Henryka Grynberga Olga Orzeł s. 260-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Juliusz Słowacki jako krytyk literacki Marek Stanisz s. 270-281
  Zacytuj
 • Udostępnij
Na granicy dialogu : język i etyka w powieści "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego Przemysław Pietrzak s. 282-302
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pustka i forma Ewa Rewers s. 303-313
  Zacytuj
 • Udostępnij
Antropometamorfoza : rozwidlające się ścieżki i kryształy w filozofii czasu Louise Bourgeois Mieke Bal Dorota Kozińska (tłum.) s. 314-329
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nie krzywdzić nikogo Agata Bielik-Robson s. 331-335
  Zacytuj
 • Udostępnij
Autofikcja Joanny Bator Ewa Domańska s. 336-345
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adonis, Hiob, Mahomet i Święty Mikołaj - interferencje kulturowe wp oezji Hajdara Mahmuda Magdalena Kubarek s. 346-355
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mistrzyni i uczennica : próba utopii Beata Kozak s. 356-361
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przepraszam, czy mogę przypilnować samochodu? Maciej Maryl s. 362-371
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dwa typy krytki etycznej i ich pogranicze Andrzej Skrendo s. 372-381
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ostatni "Arkusz" s. 382
  Zacytuj
 • Udostępnij