Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
2007, Numer 3 (105)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poznawcza moc poezji Anna Nasiłowska s. 6-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Liryki "homoseksualne" Whitmana w kulturze i literaturze polskiej : problemy translatologiczne i interpretacyjne Marta Skwara s. 11-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Nasze pomniki są dwuznaczne..." : o epitafiach Tadeusza Różewicza Hanna Marciniak s. 22-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Różewicz - nihilista Michał Januszkiewicz s. 42-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jedyna chwila : fotografowie w poezji polskiej dwudziestego wieku Cezary Zalewski s. 58-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stanisława Barańczaka dialog chirurga i demiurga Iwona Misiak s. 69-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Awangarda krakowska Andrzej Szahaj s. 93-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podmiot w doktrynie Wojciech Tomasik s. 101-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poza pisanie/czytanie miasta Elżbieta Rybicka s. 107-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hiperprzygody poezji współczesnej Tomasz Cieślak-Sokołowski s. 113-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
Witkacy w obrazach Katarzyna Taras s. 122-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Widzieć poprzez język Donald Davidson Arkadiusz Żychliński (tłum.) s. 128-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Po co literatura jeszcze jest? : Na motywach książek Janusza Sławińskiego "Przypadki poezji" i "Miejsce interpretacji" Stefan Szymutko s. 142-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poeta jako antropolog Marcin Telicki s. 153-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wokół formizmu poetyckiego Tytusa Czyżewskiego Sławomir Sobieraj s. 172-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zapomniany depozyt : inaczej o wierszu "Dla Jana Polkowskiego" Edyta Antoniak s. 185-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kłopoty z "początkiem" : "Herodiada" Gustave'a Flauberta Piotr Śniedziewski s. 192-205
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kilka uwag o poetyckim dialogu Tadeusza Różewicza i Adama Czerniawskiego Magdalena Rabizo-Birek s. 206-217
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hipertekstualny system filologiczny : twórczość Walerija Briusowa : komunikat wstępny Siergiej Gindin Piotr Mitzner (tłum.) s. 218-223
  Zacytuj
 • Udostępnij
Magik - nowoczesne narzędzie dla badacza literatury Martyna Barczuk Jerzy Tyszkiewicz s. 224-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem zapisu i interpretacji wielu wersji tekstu na przykładzie "Orfeusza" Anny Świrszczyńskiej Maria Kozyra s. 229-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
O "zwrotach", czyli kilka uwag o tak zwanej komunikacji literackiej Kazimierz Bartoszyński s. 233-237
  Zacytuj
 • Udostępnij
Noty o autorach. s. 239-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprostowania. s. 244
  Zacytuj
 • Udostępnij