Tytuł Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
ISSN 0867-0633
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja
1990, Numer 5-6

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonisto, kim jesteś? Edward Balcerzan s. 1-6
Nicowanie teorii : uwagi o poststrukturalizmie Ryszard Nycz s. 7-15
Od "naukowej" wiedzy o literaturze do "świata literackości" Kazimierz Bartoszyński s. 16-32
O ludyczności tekstu literaturoznawczego Wojciech Tomasik s. 33-48
O starzeniu się tekstów literaturoznawczych Jerzy Paszek s. 49-61
Spór o przełom pozytywistyczny Henryk Markiewicz s. 62-79
Sługa dwóch panów: dwoisty żywot dramatu Dobrochna Ratajczakowa s. 80-92
Filozofia po lingwistycznym zwrocie Andrzej Maciej Kaniowski s. 93-105
Cnota i Rozkosz Wojciech Tomasik Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 105-111
Romantyzmu przestrzeń ogromna Danuta Sosnowska Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 111-116
Słowacki i słońce Dorota Siwicka Maria Cieśla-Korytowska (aut. dzieła rec.) s. 116-119
Powojenna literatura polska: gwałt czy przyzwolenie? Stanisław Bereś Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 119-128
Teorematy (2): sztuka i czas Mieczysław Porębski s. 129-145
Czy schodzimy na pobocze? Michał Głowiński s. 146-150
Przeciw poezji niezrozumiałej Czesław Miłosz s. 151-162
Postscriptum Czesław Miłosz s. 163-176
Rozmowa w jesieni Magdalena Lubelska Thomas Venclova s. 177-200
Nad "Portretem Juliana Apostaty" Bolesława Micińskiego Ewa Spalińska s. 201-206
Portret Juliana Apostaty Bolesław Miciński s. 207-222
Prywatna historia poezji (II) Małgorzata Baranowska s. 223-236