Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Ochrona Zabytków
1963, Tom 16, Numer 3 (62)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kamienna konsola z popiersiem Mojżesza z kościoła św. Jana w Toruniu Wiesław Domasłowski s. 3-15
Ochrona zabytków i historia sztuki w Słowenii po roku 1945 Marijan Zadnikar s. 16-29
Badania technologiczne polichromii konsoli z popiersiem Mojżesza z kościoła św. Jana w Toruniu Zbigniew Brochwicz s. 30-32
Malowidła sklepienne w kościele pokatedralnym w Chełmży, pow. Toruń, woj. bydgoskie Marian Arszyński s. 32-38
O dwóch konserwacjach piętnastowiecznego obrazu "Ogród Mistyczny" z Gościeszyna Ewa Wolska s. 39-44
Przeniesienie malowidła ściennego z kamienicy przy ul. Kanoniczej 23 w Krakowie na ruchome podobrazie Małgorzata Schuster-Gawłowska s. 44-49
Zastosowanie parkietu drewniano-metalowego przy konserwacji obrazu sztalugowego na desce "Sacra Conversazione" z Racławic koło Miechowa Danuta Budziłło-Skowron s. 49-54
O niektórych problemach konserwacji tkanin zabytkowych Daniel Tworek s. 54-56
Sprawozdanie Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków z prac konserwatorskich prowadzonych w Polsce w 1962 roku Marian Paździor s. 57-60
Wiślica, zabezpieczenie i ekspozycja wykopalisk Maria Dayczak-Domanasiewiczowa s. 60-61
Jeżów, dwór renesansowy Maria Dayczak-Domanasiewiczowa s. 61-63
Lipowiec, ruiny zamku Maria Dayczak-Domanasiewiczowa s. 61
Dziekanowice, malowidła ścienne Maria Dayczak-Domanasiewiczowa s. 63-65
Tarnów, renesansowe domy podcieniowe Rynek nr 13, 14 Maria Dayczak-Domanasiewiczowa s. 63
Wiślica, freski ruskie z początku XV w. Maria Dayczak-Domanasiewiczowa s. 65-66
Czchów, malowidła ścienne Maria Dayczak-Domanasiewiczowa s. 65
Podole, malowidła ścienne Maria Dayczak-Domanasiewiczowa s. 66-67
Bielany pod Krakowem, obrazy z kaplicy św. Romualda Maria Dayczak-Domanasiewiczowa s. 67-68
Grywałd, tryptyk św. Marcina Maria Dayczak-Domanasiewiczowa s. 67
Od Redakcji. s. 69
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marcin Arszyński Janusz Lehmann Zofia Medwecka s. 69-75