Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Ochrona Zabytków
1971, Tom 24, Numer 2 (93)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowe kształcenie specjalistów w zakresie konserwacji Italo C. Angle s. 89-95
Nauczanie konserwacji zabytków dawniej i dziś Władysław Ślesiński s. 96-100
O potrzebie rozbudowy studiów konserwacji zabytków ruchomych Lech Krzyżanowski s. 101-105
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kształcenie konserwatorów zabytków w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wiesław Domasłowski s. 106-114
Studium Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Zofia Medwecka s. 115-119
Katedra Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Juliusz Bursze s. 120-122
Kształcenie konserwatorów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej Jan Zachwatowicz s. 123-125
Nauczanie konserwacji zabytków architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1945-1970 Józef Tomasz Frazik s. 126-137
Dokształcanie podyplomowe konserwatorów na Studium Konserwacji Dzieł Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Władysław Zalewski s. 138-139
Szkolenie archiwistów, bibliotekarzy i konserwatorów w zakresie przechowywania i konserwacji materiałów archiwalnych i bibliotecznych Maryna Husarska s. 139-141
O potrzebie słownika zasłużonych dla ochrony i konserwacji zabytków Jerzy Kowalczyk s. 142-143
Kijowski Państwowy Instytut Sztuki - Studium Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie Zofia Medwecka s. 144
Wystawa "Ochrona zabytków miasta Poznania w Polsce Ludowej" Lech Krzyżanowski s. 144-145
Konferencja "Problemy ochrony architektury najnowszej" Andrzej Jeleński s. 145-147
ASP w Krakowie na rzecz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie Zofia Medwecka s. 147
Patronat Zespołu Chemii ZZG INCO nad skansenami w 1970 roku : sprawozdanie z konferencji Ryszard Brykowski Michał Czajnik s. 148-154
Informacje UNESCO Barbara Lenard s. 154
Józef Chrzanowicz 1901-1970 Bronisław Mieszkowski s. 155-156
"Soobszczenija", T. 24-25, 1969 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 157-159
"Bibliographie der archäologischen Konservierungstechnik. Zweite erweiterte Ausgabe", Paul Gaudel, "Ergänzunsbände des Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte", 2, 1969 : [recenzja] Jan Gurba Paul Gaudel (aut. dzieła rec.) s. 159-160