Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Ochrona Zabytków
1980, Tom 33, Numer 2 (129)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[W 1980 r. Profesor Jan Zachwatowicz...]. s. 99
ICOMOS 1965-1980 Stanisław Lorentz s. 100-103
Problemy urbanistycznej rewaloryzacji zabudowy mieszkaniowej z przełomu XIX i XX w. na przykładzie Krakowa Janusz Bogdanowski s. 104-115
Gotyckie malowidła ścienne w Polsce : wyniki badań przeprowadzonych w latach 1974-1979 Jerzy Domasłowski Alicja Karłowska-Kamzowa Marian Kornecki Helena Małkiewiczówna s. 116-164
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problemy estetyczne w konserwacji zabytków ruchomych Tadeusz Chrzanowski s. 165-169
Weryfikacja przygotowania zawodowego artystów-konserwatorów zabytków muzealnych w ZSRR Igor P. Gorin s. 169-171
Prof. Piero Gazzola (1908-1979) Alfred Majewski s. 172-173
Doc. dr Krzysztof Dąbrowski (1931—1979) Marek Konopka s. 174
Dwudziestolecie działalności ICCROM - Międzynarodowego Centrum Konserwacji w Rzymie Lech Krzyżanowski s. 175
Trzydziestolecie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk Ryszard Brykowski s. 175-176
Obóz inwentaryzacyjny studentów historii sztuki i architektury Karol Guttmejer s. 177-178
Konserwacja dzieł sztuki w Polsce Ludowej - wystawa w Warszawie Lech Krzyżanowski s. 177
Działalność polskich konserwatorów w Czarnogórze Krzysztof Nowiński s. 178-179
Problemy konserwacji malowideł ściennych w woj. jeleniogórskim i legnickim - sympozjum konserwatorskie Marian Kornecki s. 179-182
II Narada Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Lech Krzyżanowski s. 182
Z działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Marian Paździor s. 182-183
Powołanie Rady Naukowej ds. Archeologicznych Jadwiga Rauhutowa s. 183-184
Levoča 79 - wystawa poplenerowa w Warszawie Lech Krzyżanowski s. 183
Posiedzenie Rady Naukowej ds. Archeologicznych Jan Gromnicki s. 184
Uroczystości związane z piętnastoleciem ICOMOS Aleksandra Żaryn s. 184
"Dysputy konserwatorskie : problemy konserwacji malowideł ściennych w województwach jeleniogórskim i legnickim (materiały sympozjum objazdowego)", Kraków 1979 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 185-186
"Müemlékvédelem" r. 21 (1977) : [recenzja] Krystyna Koch s. 186-188
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege" r. 29 (1975), r. 30 (1976), r. 31 (1977) : [recenzja] Marian Arszyński s. 188-192
"Památky a Přiroda" r. 2 (1977), r. 3 (1978) : [recenzja] Michał Maliszewski s. 192-195
Sprostowanie. s. 196