Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Ochrona Zabytków
2003, Tom 1/2, Numer 1/2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 3-4
Zamek w Janowcu nad Wisłą : budowa - rozbudowa - ruina - konserwacja - rewaloryzacja - zagospodarowanie Jerzy Żurawski s. 5-33
Henryka Marconiego projekty restauracji katedry w Płocku Andrzej Wąsowski s. 34-45
Jak odzyskać dziedzictwo utracone : drewniana synagoga z Zabłudowa Anna Erecińska-Baumann s. 46-56
Bank Wawelberga Barbara Chmielarska-Łoś Ewa Popławska-Bukało s. 58-72
Przyczyny i mechanizmy zmian wyglądu uzupełnień warstw malarskich w obrazach sztalugowych Elżbieta Szmit-Naud s. 73-88
Mechaniczne metody oczyszczania malowideł ściennych Paweł Jakubowski s. 89-93
Św. Jan Nepomucen z przyfarnego cmentarza w Radomiu : forma i stan zachowania Andrzej Jelski s. 94-101
Wojna i powodzie : katastrofy w dziejach Muzeum w Nysie Krzysztof Pawlik s. 103-115
Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny Jerzy Zajadło Kamil Zeidler s. 116-121
Latarnie gazowe Warszawy Marek Barszcz s. 122-133
Archeologia na wirażu Andrzej Gołembnik s. 135-150
Aleje jako przedmiot działań konserwatorskich : ochrona, zachowanie i odnawianie Martin Baumann Rolf Kirsch Klaus von Krosigk Renata Stachańczyk (tłum.) s. 151-170
Dwory o funkcjach turystycznych Anna Pawlikowska-Piechotka s. 171-181
Zabytkowy krajobraz obszarów komunikacji kolejowej : z zagadnień ochrony i konserwacji Robert Kola s. 182-201
Owady niszczące zabytki drewniane Adam Krajewski s. 202-209
Nowe możliwości ochrony drewnianych zabytków przed pożarem : system gaszenia mgłą wodną Piotr Ogrodzki s. 210-218
Pieczara Mroczków : archaiczny grób rodzinny ze wschodniego Mazowsza Mikołaj Pietraszak Dmowski s. 219-221
Warszawa w kolorze sepii : miasto i ludzie w obiektywach XIX-wiecznych fotografów Beata Chylińska-Stańczak Zofia Zarachowicz s. 221-223
Miasta w dokumencie archiwalnym : małe ojczyzny - Bolimów wczoraj i dziś Małgorzata Laskowska-Adamowicz Ewa Popławska-Bukało s. 223-225
Europejskie Dni Dziedzictwa Malwina Łaskawska s. 225-226
"Zabytki techniki województwa śląskiego : przewodnik po wybranych obiektach", aut. opisów Dagny Gątkowska i Ewa Mackiewicz, Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2003 : [recenzja] Anna Radźwicka-Milczewska Dagny Gątkowska (aut. dzieła rec.) Ewa Mackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Idea miasta-ogrodu a tereny zieleni Warszawy : materiały z seminarium 30 października 2002", red. S[ławomir] Gzell, M[aria] Sołtys, A[gnieszka] Tratkiewicz-Nawrocka, Warszawa : OW SARP, 2002 : [recenzja] Ewa Popławska-Bukało Sławomir Gzell (aut. dzieła rec.) Maria Sołtys (aut. dzieła rec.) Agnieszka Tratkiewicz-Nawrocka (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Fizyczne metody dezynsekcji drewna dóbr kultury", Adam Krajewski, Warszawa : Wydaw. SGGW, 2001 : [recenzja] Dominik Mączyński Adam Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 232-233
Janusz Lehmann, 1924-2002 Henryk Kondziela s. 234-235
Adam Jerzy Miłobędzki, 1924-2003 Maria Sołtysiak s. 236-237