Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Ochrona Zabytków
1978, Tom 31, Numer 1 (120)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[W 1948 r. ukazał się] Lech Krzyżanowski s. 3-4
[W 1972 r. w wyniku wspólnych działań]. s. 5
Casus Muzeum Kazimierza Dolnego Mieczysław Kurzątkowski s. 5-11
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kazimierz Dolny - uwagi o dziejach rozwoju przestrzennego, problemy ochrony krajobrazu kulturowego : część I Jerzy Żurawski s. 12-27
Problem odbudowy starych miast na przykładzie Szczecina Zbigniew Radacki s. 28-34
Szkicowa koncepcja bydynku przy ulicy Emilii Plater w Warszawie Andrzej Gruszecki Krystyna Guranowska-Gruszecka Ewa Karwacka s. 35-46
Śląska renesansowa kamienica mieszczańska z wiatą Jadwiga Pieńczewska s. 46-51
Inwentaryzacja etnograficzna drewnianego budownictwa ludowego na Opolszczyźnie Euzebiusz Gil s. 51-54
Rola eksperta pisma w identyfikacyjnych badaniach obrazów Tadeusz Widła s. 54-56
Rozdzielenie warstw polichromii i zapraw na rzeźbie gotyckiej Anioł-Akolita Ewa Charów s. 56-65
Konserwacja sztandarów powstań śląskich i sztandarów cechowych Anna Ricci-Tumidajska s. 66-69
Tynki dystansowe na elewacji poznańskiego Ratusza Zbigniew Dwernicki s. 70-71
Projekty pieczęci Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Ryszard Brykowski s. 72-73
Prof. dr Kazimierz Malinowski (1907-1977) Wojciech Kalinowski s. 74-75
Artysta plastyk Tadeusz Romanowski (1909-1977) Józef Pilch s. 75
Mgr inż. Zenon Krogulec (1913-1977) Jerzy Jasiuk s. 75-76
Mgr inż. Ryszard Wójcik (1931-1977) Mieczysław Kurzątkowski s. 76-77
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z działalności polskich konserwatorów w Algierii Jan Gontarczyk s. 78-79
Prace remontowo-konserwatorskie Muzeum Narodowego w Poznaniu przeprowadzone w 1976 r. Janusz Lehmann s. 79-80
Ogólnopolski konkurs na plakat dotyczący ochrony zabytków Nina Milewska s. 80
Sesja popularnonaukowa na temat twierdzy modlińskiej Andrzej Gruszecki s. 81-82
Posiedzenie Komisji Kultury KW PZPR w Gdańsku poświęcone problemom ochrony zabytków regionu gdańskiego Wojciech Kalinowski s. 81
Historia i ochrona zabytków przemysłu i techniki - międzynarodowe sympozjum w Mediolanie Wojciech Kalinowski s. 82
Obóz studenckich naukowych wydziałów architektury i historii sztuki Jerzy Kalicki s. 82-83
"Ochrona zabytków w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej" - wystawa w Warszawie Krzysztof Nowiński s. 83-84
Narada ekspertów UNESCO-ICOMOS w Warszawie Michał Gradowski s. 83
Konserwacja żeliwnych i kutych elementów architektonicznych - seminarium w Warszawie Barbara Januszkiewicz s. 84-85
Wystawa "Architektura Warszawy początku XX w." Jerzy Kalicki s. 85-86
Przeglądy planów zagospodarowania przestrzennego miast historycznych Wojciech Kalinowski s. 85
Posiedzenie Komisji do spraw Parków Etnograficznych Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kulruty Wojciech Kalinowski s. 86
"Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce", Jan Piotr Pruszyński, Warszawa 1977 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Jan Piotr Pruszyński (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Atlas architektury Warszawy", Juliusz A. Chrościcki, Andrzej Rottermund, Warszawa 1977 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Juliusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) Andrzej Rottermund (aut. dzieła rec.) s. 88-89
"Maltechnik", R. 77, 1971; R. 78, 1972; R. 79, 1973; R. 80, 1974; R. 81, 1975; R. 82, 1976 : [recenzja] Ziemowit Michałowski s. 90-96