Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Ochrona Zabytków
2003, Tom 3/4, Numer 3/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 3-4
Zamek w Korzkwi : badania historyczne i ikonograficzne, projekt, etapy odbudowy Piotr S. Szlezynger s. 5-24
Średniowieczne mury miejskie Golubia : problematyka konserwatorska Krzysztof Milanowski Piotr Tuliszewski s. 26-35
Specyfika modernizowanych obiektów zabytkowych na przykładzie Mercat del Born w Barcelonie i Hali Targowej w Gdańsku Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska s. 37-42
Czas na teorię? Maria Katarzyna Kaczorowska Mirosław Sulma s. 43-51
Iluminacje obiektów zabytkowych w Gdańsku Dorota Hryszkiewicz s. 52-60
Oświetlanie architektury historycznej Beata Makowska s. 61-69
Projekt oświetlenia zachodniej fasady katedry Notre-Dame w Paryżu Dominik Mączyński s. 70-72
"Koronacja Najświętszej Marii Panny" z kościoła p.w. Św. Trójcy w Jeżewie : domniemany obraz Hermana Hana w świetle badań historycznych i technologicznych Józef Flik Justyna Olszewska-Świetlik Jacek Tylicki s. 73-85
"Portret mężczyzny" Olgi Boznańskiej : konserwacja i restauracja olejnego obrazu na podłożu tekturowym Izabela Zając s. 87-93
Kopać, jak to łatwo powiedzieć Andrzej Gołembnik s. 95-106
Lech Krzyżaniak, 1940-2004 Marek Chłodnicki s. 107
Cmentarze żydowskie w Wielkopolsce : zwyczaje pogrzebowe i symbolika macew Teresa Palacz s. 108-121
Prawnokarne aspekty ochrony dóbr kultury : refleksje na tle zmiany stanu prawnego Piotr Chlebowicz s. 122-126
Rewaloryzacja XVII-wiecznego parku w Trzebinach koło Leszna Marek Wróbel s. 127-136
Geneza i działalność Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Andrzej Koss s. 137-140
Utracone dziedzictwo kultury Kamil Zeidler s. 140-141
Między miastem a wsią : z dziejów ogrodników warszawskich w XIX-XXI wieku Anna Marconi-Betka s. 142-144
Jakie kościoły tu i teraz : o architekturze i sztuce sakralnej Magdalena Pielas s. 145-147
Teoria zabytku Aloisa Riegla Bogusław Szmygin s. 148-153
"Zachowane - ocalone? : o krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania" pod red. Iwony Liżewskiej i Wiktora Knercera, Olsztyn : Borussia, 2003 : [recenzja] Katarzyna Sadowska-Mazur Wiktor Knercer (aut. dzieła rec.) Iwona Liżewska (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Zbudować Warszawę piękną... : o nowy krajobraz stolicy (1944-1956)", Jerzy Kochanowski, Piotr Majewski, Konrad Rokicki, Tomasz Markiewicz, Warszawa : Trio, 2003 : [recenzja] Margerita Szulińska Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 157-159