Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
2004, Tom 1/2, Numer 1/2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 3-4
Rewaloryzacja miast na Dolnym Śląsku po 1990 roku : analiza wybranych przykładów Rafał Eysymontt s. 5-23
Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce : historia i stan badań Wojciech Kurpik Jerzy Ważny s. 25-47
Ołtarz Panny Marii z Witoszyna dziełem Mistrza z Gościszowic Dariusz Markowski s. 49-70
Identyfikacja czerwonych barwników organicznych w tablicowym malarstwie gdańskim 2. poł. XV wieku Witold Nowik Justyna Olszewska-Świetlik s. 71-78
Polichromowana ceramika w grobowcach hellenistycznej Apulii Jacek Martusewicz s. 79-92
Czas na nowe technologie Andrzej Gołembnik Tadeusz Morysiński s. 93-103
O ochronę cmentarzy zabytkowych Tadeusz Rudkowski s. 104-114
Wojenne straty dzieł sztuki Kościoła katolickiego w Wielkopolsce Tomasz Łuczak s. 115-123
Sytuacja prawna właścicieli obiektów zabytkowych Piotr Chlebowicz s. 124-127
Funkcje turystyczne zamków Mazowsza Anna Pawlikowska-Piechotka s. 128-142
Hotele w obiektach zabytkowych Rafał Rouba s. 143-164
Amoniakalne metody masowego odkwaszania XIX- i XX-wiecznych papierów drukowych Tomasz Kozielec s. 165-176
Kołatek domowy - najgroźniejszy ksylofag niszczący zabytki w Polsce Adam Krajewski s. 177-183
Dekada swingu : architektura modernistyczna w Polsce lat trzydziestych XX wieku : fotografie Czesława Olszewskiego ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN Barbara Jamska s. 184-186
"Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu", Jerzy Szałygin, Warszawa : Wydaw. DiG, 2004 : [recenzja] Anna Kalina Jerzy Szałygin (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Spotkania w Willi Struvego 1998-2001 : wykłady o dziedzictwie kultury" red. Katarzyna Jagoda Kwiecińska, Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2001 : [recenzja] Barbara Jamska Katarzyna Jagoda Kwiecińska (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Zabytki architektury drewnianej województwa podlaskiego, budownictwo drewniane w Szydłowie (na płytach CD) Katarzyna Sadowska-Mazur s. 194-196
Zielony Ursynów, sentymentalne Bielany Ewa Popławska-Bukało Aleksander Mann (aut. dzieła rec.) Jarosław Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 196-199