Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Ochrona Zabytków
2004, Tom 3/4, Numer 3/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 5-6
Współczesne problemy ochrony miasta historycznego : Kazimierz Dolny nad Wisłą Bogusław Szmygin s. 7-28
Założenia i problemy realizacji projektu ochrony zabytków starego Kairu Maciej Filip Robert Rogal s. 29-41
Wzmocnienie fundamentów zabytkowego Pałacu Biskupa Erazma Ciołka na krakowskim Starym Mieście przy zastosowaniu technologii mikropali Magdalena Mikłaszewicz Marta Pająk Marzena Piórczyk s. 44-50
Zarys historii badań i konserwacji zabytków architektury obronnej w Polsce Jan Janczykowski s. 51-64
Modernizacja rynku w Zbąszyniu Radomiła Banach s. 65-82
Próba rekonstrukcji pierwotnego wyglądu tzw. Retabulum z Wróblewa na tle wybranych struktur ołtarzowych w Europie z XV i początku XVI wieku Agnieszka Ruszkowska s. 83-94
Stabilność barwna mieszanin pigmentów stosowanych we współczesnej palecie Elżbieta Szmit-Naud s. 95-98
Sentymentalno-krytyczne spojrzenie na warszawskie pomniki Janusz A. Mróz s. 99-114
Nazewnictwo miejskie - świadek epoki i cenny zabytek Kwiryna Handke s. 115-126
Palimpsestowe oblicze miasta : przykład Łodzi przemysłowej Grażyna Ewa Karpińska s. 127-140
Ludowe tradycje w życiu mieszkańców Poznania Andrzej Brencz s. 141-153
Ochrona dziedzictwa kultury Iraku w ramach polskiej misji stabilizacyjnej Kazimierz Niciński Krzysztof Sałaciński s. 155-178
Zabytkowe cmentarze chrześcijańskie w Bieszczadach Grażyna Holly s. 179-187
Olgierd Puciata (1930-2004) Marian Sołtysiak s. 188
Przykłady społecznych inicjatyw w rewitalizacji dawnych obiektów i systemów obronnych do celów współczesnej turystyki Anna Skrzyńska s. 189-199
Nieruchomości zabytkowe w rozumieniu ustawowym Agnieszka Sławomirska s. 200-208
Konserwacja zabytków z użyciem promieni gamma : piętnaście lat badań i praktyki w Polsce Adam Krajewski Jan Perkowski s. 209-214
Kategoryzacja zniszczeń spowodowanych procesami wietrzenia materiału budowlanego na przykładzie zamku Świny na Dolnym Śląsku Judyta Hetmaniok Małgorzata Labus s. 215-223
Izolacje poziome i pionowe w budowlach, wykonywane metodą iniekcji ciśnieniowej - nowa technologia Karol Kramarz s. 224-231
Konkurs PKN ICOMOS imienia Profesora Jana Zachwatowicza i jego laureat - Aleksiej Fedaruk Lidia Klupsz s. 232-235
Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków Andrzej Gołembnik Bożena Wierzbicka s. 235-239
Park Mużakowski na Liście Światowego Dziedzictwa. s. 240-242
Maria Jolanta Sołtysik, "Na styku dwóch epok : architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego", Gdynia 2003 : [recenzja] Agata Kłoczko Maria Jolanta Sołtysik (aut. dzieła rec.) s. 243-248
"Zamki Pomorza, Warmii i Mazur w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka", Gdańsk : Tower Press, 2004 : [recenzja] Iga Malawska Zbigniew Szczepanek (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Spotkania w Willi Struvego 2001-2003 : wykłady o dziedzictwie kultury" red. Danuta Królak-Merska, Katarzyna Jagoda Kwiecińska, Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2004 : [recenzja] Barbara Jamska Danuta Królak-Merska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Jagoda Kwiecińska (aut. dzieła rec.) s. 251-252
Adam Krajewski, Piotr Witomski, "Ochrona drewna", Warszawa 2003 : [recenzja] Dominik Mączyński Adam Krajewski (aut. dzieła rec.) Piotr Witomski (aut. dzieła rec.) s. 253-254
Szlakami architektury drewnianej Katarzyna Sadowska-Mazur s. 254-259
Śląskie Centrum, śląskie dziedzictwo, śląskie wydawnictwa Anna Kalina s. 259-262