Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ochrona Zabytków
2005, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 3-4
Zamek Czorsztyn : zabytkowa ruina w parku narodowym Piotr M. Stępień s. 5-28
Transfer malowideł i sztukaterii jako sposób ratowania dekoracji ściennych na przykładzie prac konserwatorskich w pałacu Muhammada Alego w Kairze Maciej Filip s. 29-40
Dziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce : stan badań, stan zabytków, konserwacja, nowe witraże w zabytkowych budowlach Krystyna Pawłowska s. 41-55
Konserwacja XVII- i XVIII-wiecznej dziecięcej odzieży grobowej Anna Drążkowska s. 55-67
Wartości niematerialne odziedziczonego krajobrazu miejskiego : ich istota, rodzaje i metoda analizy Krystyna Dąbrowska-Budziło s. 69-88
Ogród Różany w zabytkowym parku w Łańcucie : historia i dzień dzisiejszy Wiesław Koza s. 89-96
Zasady konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych Wiesław Domasłowski s. 97-112
Prawnokarna ochrona dziedzictwa kulturowego Kamil Zeidler s. 113-115
Oblicza Podlasia : promocja regionu Iwona Górska s. 116-119