Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ochrona Zabytków
2006, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 3-4
Historia rozwoju urbanistycznego Białogardu : zasady ochrony dziedzictwa kulturowego Kazimiera Kalita Skwirzyńska Sławomir Słowiński Anna Walkiewicz s. 5-26
Zamek pokrzyżacki w miejscowości Rogóźno-Zamek Marzenna Stocka s. 27-38
Gotyckie dekoracje malarskie elewacji kościoła parafialnego p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. : przyczynek do badań nad dekoracją maswerkową w architekturze Państwa Zakonnego w Prusach Piotr Tuliszewski s. 39-51
Zabytkowe nawierzchnie ulic w Szczecinie Bogdana Kozińska Beata Makowska s. 52-72
Ogród Branickich w Białymstoku i jego rewaloryzacja Dorota Sikora s. 73-90
Proweniencja surowca rzeźb i kolumn ze Strzelna z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu w świetle badań petrograficznych Jacek Michniewicz s. 91-102
Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Bolko” w Hniszowie Zofia Lipnicka s. 103-108
"Studia i materiały do dziejów żup solnych w Polsce", t. XXIV, Wieliczka, 2005 : [recenzja] Robert Kola s. 109-113
Maria i Andrzej Szypowscy, "Trylogia Staromiejska", Wyd. Fundacja Artibus, Warszawa, 2005 : [recenzja] Andrzej Rottermund Maria Szypowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Szypowski (aut. dzieła rec.) s. 114-119